Avviżi – 4 ta’ Frar 2024

Nhar l-Erbgħa ssir il-Lectio Divina fis-6.45pm.

Nhar il-Ħamis issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.45pm.

Nhar is-Sibt 10 ta’ Frar niċċelebraw il-Festa tal-Appostlu Missierna San Pawl. Hija Festa kkmandata għalhekk il-quddies tal-Ġimgħa filgħaxija u tas-Sibt ikun bħal tal-Ħadd. Il-quddiesa tal-10am ma ssirx fil-Knisja Parrokkjali imma fil-Knisja ta’ San Pawl Milqi.

Dakinhar Heritage Malta sa torganizza żjara fis-sit arkeoloġiku ta’ San Pawl Milqi wara l-quddiesa. Min jixtieq iżur dan il-post għandu jibbukkja minn qabel ma’ Heritage Malta stess.

Il-Kummissjoni Festa qed tbiegħ il-prinjolata bħala ġbir b’riżq il-Festa. Tista’ tordna fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Festa jew għand il-membri tal-Kummissjoni Festa.

Avviżi 31 ta’ Diċembru 2023

Fil-quddiesa tal-Ħadd 31 ta’ Diċembru fis-6.15pm jitkanta l-innu Te Deum bħala tifħir u ringrazzjament lil Alla għas-sena li għaddiet.

Nhar it-Tnejn 1 ta’ Jannar niċċelebraw il-Festa ta’ Sidtna Marija Omm Alla. Il-quddies ikun bħall-Ħadd (fis-6.00am, fl-10.00am u fis-6.15pm). F’dan il-jum l-Insara għandhom l-obbigu li jieħdu sehem fil-quddiesa.

Il-ġbir fil-quddies tal-1 ta’ Jannar ikun għad-Dar tal-Providenza

Nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Jannar filgħodu sa ssir ħarġa għat-tfal tal-parroċċa. Dawk li jixtiequ jiġu għandhom iħallu isimhom fis-sagristija sa nhar it-Tlieta.

Nhar il-Ħadd 7 ta’ Jannar niċċelebraw l-Epifanija tal-Mulej.