Mil-lum jibda l-ħin tas-sajf għalhekk il-quddiesa ta’ filgħaxija tibda tkun kuljum fis-7.00pm.

 

Nhar it-Tnejn 1 ta’ April sa ssir il-ħarġa tal-Għid għal dawk li diġà bbukkjaw. Il-Knisja tiftaħ biss filgħaxija.

Matul din il-ġimgħa niċċelebraw l-ottava tal-Għid fil-quddiesa tas-7.00pm

Nhar il-Ħadd 7 ta’ April festa tal-Ħniena Divina, fis-6.00pm issir Adorazzjoni Ewkaristika.

Nirringrazzjaw lil kull min għin biex inkunu nistgħu niċċelebraw b’mod xieraq l-Għid il-Kbir u nawguraw lil kulħadd Għid qaddis.