Avviżi 31 ta’ Diċembru 2023

Fil-quddiesa tal-Ħadd 31 ta’ Diċembru fis-6.15pm jitkanta l-innu Te Deum bħala tifħir u ringrazzjament lil Alla għas-sena li għaddiet.

Nhar it-Tnejn 1 ta’ Jannar niċċelebraw il-Festa ta’ Sidtna Marija Omm Alla. Il-quddies ikun bħall-Ħadd (fis-6.00am, fl-10.00am u fis-6.15pm). F’dan il-jum l-Insara għandhom l-obbigu li jieħdu sehem fil-quddiesa.

Il-ġbir fil-quddies tal-1 ta’ Jannar ikun għad-Dar tal-Providenza

Nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Jannar filgħodu sa ssir ħarġa għat-tfal tal-parroċċa. Dawk li jixtiequ jiġu għandhom iħallu isimhom fis-sagristija sa nhar it-Tlieta.

Nhar il-Ħadd 7 ta’ Jannar niċċelebraw l-Epifanija tal-Mulej.

Avviżi – 24 ta’ Settembru 2023

Minn nhar it-Tnejn 25 ta’ Settembru l-quddiesa ta’ filgħaxija tibda tkun kuljum fis-6.15pm.

Nhar l-Erbgħa 27 ta’ Settembru ssir il-Lectio Divina fis-6.45pm.

Nhar il-Ħamis 28 ta’ Settembru issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.45pm.

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru niċċelebraw il-Festa tal-Arkanġli Mikiel, Gabrijel u Rafel. Jekk it-temp jippermetti l-quddiesa tas-6.15pm issir fil-Knisja ta’ San Mikiel l-Imdawra. Jekk ikun il-maltemp il-quddiesa ssir fil-Knisja Parrokkjali.

Nhar is-Sibt 30 ta’ Settembru u l-Ħadd 1 ta’ Ottubru nkunu qed niċċelebraw il-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi fil-Parroċċa tagħna:

Is-Sibt filgħaxija fis-6.15pm niċċelebraw it-Transtu (it-tifkira tal-mewt u tad-dħul ta’ S. Franġisk fis-sema)

Il-Ħadd fl-10.00am niċċelebraw il-quddiesa tal-Festa flimkien mat-tfal tal-Parroċċa.
Fil-11.30am isir it-tberik tal-annimali fuq iz-zuntier (ikun hemm ħin biżżejjed biex wara l-quddiesa, dawk li jixtiequ jilħqu jġibu l-annimali tagħhom).

Wasal iż-żmien biex issir il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Kummissjoni Festa tal-Parroċċa tagħna. Dawk li jixtiequ jikkollaboraw mal-kappillan fl-organizzazzjoni tal-Festi li tagħmel il-Parroċċa tagħna – kemm dawk li diġà kienu membri u oħrajn li jixtiequ jissieħbu – għandhom ikellmu personalment lill-Kappillan sal-aħħar ta’ Settembru. Min jixtieq ikun jaf x’inhuma r-rekwiżiti biex jissieħeb f’din il-Kummissjoni u x’inhuma d-drittijiet tagħha jista’ jitlob kopja tal-istatuti mis-sagristija.

Avviżi – 20 ta’ Awwissu 2023

Nhar it-Tnejn 21 ta’ Awwissu sa ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li jattendu għall-katekeżi fil-parroċċa tagħna fis-7.30pm fil-Knisja. Il-ġenituri diġà rċevew id-dettalji permezz ta’ imejl. Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li sa jibdew l-iskola primarja jew li għadhom qatt ma rreġistraw lil uliedhom għall-katekeżi huma mistiedna jagħmlu dan nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej wara l-quddiesa fis-sagristija. Infakkru li biex issir ir-reġistrazzjoni għandhom jiġu ż-żewġ ġenituri. Fil-każ ta’ tfal li ma tgħammdux f’din il-parroċċa jkun meħtieġ ċertifikat reċenti tal-magħmudija.

 Nhar l-Erbgħa 23 ta’ Awwissu issir il-Lectio Divina fis-7.30pm.

Nhar il-Ħamis 24 ta’ Awwissu issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm.

Nhar il-Ħadd 27 ta’ Awwissu fra Michael Grech, mill-parroċċa tagħna, sa jagħmel il-Professjoni Solenni fl-Ordni tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Din sa ssir fil-Knisja tagħna fis-7.00pm.

Sa ssir Velja ta’ talb bi tħejjija fil-Knisja Parrokkjali tal-Qawra nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Awwissu fis-7.00pm.