Avviżi – 13 ta’ Awwissu 2023

Nhar it-Tnejn, 14 ta’ Awwissu hija l-Festa ta’ San Massimiljan Kolbe. Dawk li
jixtiequ jsiru jafu aktar dwaru jistgħu jieħdu fuljett bil-ħajja tiegħu fil-qosor minn ħdejn
il-bibien tal-Knisja. Flimkien mal-ħajja ta’ San Massimiljan issibu wkoll fuljett bil-ħajja
ta’ Santa Klara ta’ Assisi.

Nhar it-Tlieta, 15 ta’ Awwissu niċċelebraw is-Solennità tat-Tlugħ fis-sema ta’ Sidtna
Marija (Santa Marija). Il-ħin tal-quddies ikun bħal tal-Ħadd fis-6.00am, fl-10.00am u
fis-7.00pm.
It-Tnejn filgħaxija ssir il-quddiesa tal-Vġili.
Din hija Festa kkmandata u għalhekk hemm l-obbligu tal-parteċipazzjoni fil-quddiesa.

Nhar l-Erbgħa, 16 ta’ Awwissu issir il-Lectio Divina fis-7.30pm.

Nhar il-Ħamis, 17 ta’ Awwissu issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm.

Avviżi – Is 6 ta’ Awwissu 2023

Nhar it-Tlieta 8 ta’ Awwissu jkun hawn quddiesa filgħodu biss. Il-Knisja filgħaxija ma tiftaħx.

Nhar l-Erbgħa 9 ta’ Awwissu sa ssir quddiesa b’talb ta’ ħelsien fis-6.30pm. Din tkun organizzata mill-Kummissjoni Djoċesana kontra l-Okkult u s-Sataniżmu.

 

Nhar il-Ħamis 10 ta’ Awwissu ssir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm. Matul din il-ġimgħa l-Papa Franġisk ħeġġeġ liż-żgħażagħ miġbura fil-Portugal biex nerġgħu niskopru aktar l-importanza tat-talb ta’ Adorazzjoni fil-ħajja nisranija tagħna.

Nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Awwissu niċċelebraw il-Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi.

Avviżi – L-11 ta’ Ġunju 2023

It-Tlieta 13 ta Ġunju niċċelebraw il-Festa ta’ Sant’Antnin. Nistiednu lit-tfal kollha li jattendu għall-katekeżi biex jieħdu sehem fil-quddiesa tas-7.00pm li tkun il-konklużjoni tas-sena. Dakinhar dawk li rċevew il-Griżma tal-Isqof u l-Ewwel Tqarbina jingħataw tifkira.

L-Erbgħa 14 ta’ Ġunju issir Lectio Divina fis-7.30pm.

Il-Ħamis 15 ta’ Ġunju issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm.

Is-Sibt 17 ta’ Ġunju ikun hemm Festa Familja fuq iz-zuntier mit-8.00pm ’il quddiem.

Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju nibdew il-Festa Titulari bil-ħruġ min-niċċa tal-vara titulari wara l-quddiesa tas-7.00pm.

Matul il-jiem tal-Festa tkun ħaġa sabiħa li nżejnu l-Knisja bil-fjuri. Dawk li jixtiequ joffru l-għotja tagħhom għall-fjuri nitolbuhom iħallu isimhom fis-sagristija mill-aktar fis.

Matul il-ġimgħa tal-Festa tkun meħtieġa l-għajnuna għall-armar tal-Knisja. Dawk li jistgħu jgħinu jħallu isimhom, il-ġranet u l-ħinijiet li jkunu jistgħu jgħinu fihom fis-sagristija.