Avviżi – Is-26 ta’ Mejju 2024

  • Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Mejju l-membri tal-leġjun ta’ Marija jitolbu r-rużarju fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja fil-5.00pm
  • Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Mejju fis-7.30pm issir Lectio Divina.
  • Nhar il-Ħamis 30 ta’ Mejju nfakkru s-60 sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja fil-quddiesa tas-7.00pm.
  • Nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Mejju fil-5.00pm isiru l-provi għat-tfal li sa jirċievu l-Ewwel Tqarbina flimkien mal-ġenituri tagħhom.
  • Nhar il-Ħadd 2 ta’ Ġunju niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes tal-Mulej (Corpus Domini). Il-quddiesa tal-Ħadd filgħaxija tkun fil-5.30pm u wara ssir purċissjoni qasira b’Ġesù Sagramentat. (Ma jkunx hemm quddiesa fis-7.00pm)

Avviżi – 7 ta’ April 2024

Nhar l-Erbgħa 10 ta’ April issir il-Lectio Divina fis-7.30pm. Żmien il-Għid hu żmien speċjali biex nisimgħu flimkien bħala komunità l-Kelma ta’ Alla u nħallu lil Ġesù rxoxt iħeġġilna qalbna.

Nhar il-Ħamis 11 ta’ April issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm.

Nhar is-Sibt 13 ta’ April il-Kummissjoni Festa sa torganizza Burger delivery b’risq il-festa. Bookings għand il-membri tal-Kummissjoni Festa jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Festa sa nhar l-Erbgħa.

Nhar it-Tnejn 15 ta’ April sa jibda’ kors qasir ta’ tliet laqgħat ta’ formazzjoni fuq il-Knisja. Dan il-kors, li hu miftuħ għal kulħadd u huma mistiedna għalih b’mod partikulari l-operaturi pastorali, jgħinna nifhmu aħjar x’inhi l-Knisja u kif il-Mulej isejħilna bħala parti minnha. Il-laqgħat isiru nhar ta’ Tnejn fid-Dar Parrokkjali fis-7.30pm. Min sa jieħu sehem huwa mitlub jirreġistra fuq: https://forms.gle/cHLdThJbzwrmaJKr5 jew fis-sagristija.

Il-membri tal-Kummissjoni Festa qed iħejju biex jibdew jarmaw ir-raħal tagħna għall-Festa Titulari. Kulħadd jifhem li dan huwa proċess li jirrikjedi ħafna xogħol u għalhekk qed insejħu minn issa għall-għajnuna ta’ dawk li għandhom għal qalbhom il-parroċċa u l-Festa u jistgħu jagħtu daqqa t’id. Min hu lest li jgħin għandu javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-Kummissjoni sal-Ħadd 28 ta’ April. Skont kemm ikun hemm min jgħin, il-Kummissjoni Festa tiddeċiedi kemm sa jsir armar fit-toroq.