// // // // // // //

Parroċċa

Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija

Attivitajiet Qabel l-2019

Home

Attivitajiet Reliġjużi / Soċjali
Festa Titulari - Qalb Bla Tebgħa ta' Marija - 2018
L-Ewwel Jum tat-Tridu
It-Tieni Jum tat-Tridu
It-Tielet Jum tat-Tridu
Jum il-Festa
Festa Liturġika
Anniversarji taz-Żwieġ
Ħruġ tal-Vara
Quddiesa Preżentazzjoni tat-Tfal
Żjara Pastorali tal-Arċisqof Scicluna fil-Parroċċa ta' Burmarrad - Diċembru 2017
Laqgħa mat-Tfal
Quddiesa tas-Sibt Filgħaxija
Laqgħa mal-Operaturi Pastorali
Quddiesa tal-Hadd Filgħaxija
Quddiesa ta' Nofsillejl - Milied 2017
Quddiesa ta' Nofsillejl - Milied 2017
Festa ta' San Franġisk 2017
Festa ta' Corpus Christi 2017
Festa ta' Corpus Christi 2017
Festa ta' Corpus Christi 2017
Ir-Randan u l-Ghid il-Kbir 2017
Ras ir-Randan 2017
Id-Duluri 2017
Ħadd il-Palm 2017
Ħamis x-Xirka 2017
Sibt il-Għid 2017
 Ħadd il-Għid 2017
Festa ta' San Pawl Nawfragu 2017
Festa ta' San Pawl Nawfragu 2017
Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Festa tal-Kunċizzjoni 2016
Quddiesa tal-Festa tal-Kunċizzjoni 2016
Pellegrinaġġ Parrokkjali tas-Sena tal-Ħniena lejn is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa
Pellegrinaġġ Parrokkjali tas-Sena tal-Ħniena għas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieha
Festa ta' San Franġisk - 2016
Iċ-Ċelebrazzjoni ta' lejlet il-festa ta' San Franġisk (3-10-2016) 
Iċ-Ċelebrazzjoni ta' nhar il-festa ta' San Frangisk (4-10-2016) 
Festa ta' San Mikiel - 2016
Pellegrinaġġ lejn il-Kappella ta' San Mikiel, l-Imdawra, Burmarrad 
Żjara fil-Parroċċa Qalb ta' Ġesù, il-Fontana, Għawdex 2016
Żjara fil-Paroċċa tal-Fontana, Għawdex 2016 
Ħamis ix-Xirka 2016
Ħamis ix-Xirka 2016 
Ħadd il-Palm 2016
Il-Funzjoni tad-Duluri fil-Parroċċa ta' Burmarad 2016
Il-Funzjoni tad-Duluri fil-Parroċċa ta' Burmarrad 
Via Sagra lejn il-Kappella ta' San Mikiel, L-Imdawra, Burmarrad 2016
Il-Funzjoni tad-Duluri fil-Parroċċa ta' Burmarrad 
50 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija
Mejju 2014
Tifkira tal-50 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali 
Festa Titulari Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija - Ġunju 2013
Quddiesa tal-Panigierku 
Purcissjoni bl-Istatwa Titulari 
Festa Liturgika Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija - 2013
Festa Liturgika Qalb Bla Tebgha Ta' Marija 2013 
Il-Parroċċa Tagħna fil-Knisja tal-Fontana, Ghawdex (Gunju 2013)
Quddiesa mill-Parrocca Taghna fil-Knisja tal-Fontana, Ghawdex (Gunju 2013)  
Dramm tal-Passjoni 2013
Dramm tal-Passjoni 2013 
Ħadd il-Palm 2013
Ħadd il-Palm 2013  
Premjazzjoni Tfal 2012
Premjazzjoni Tfal - Milied 2012  
Festa Titulari 2012
Festa Titulari Qalb Bla Tebgħa ta' Marija 2012  
Kwaranturi 2012
Kwaranturi 2012  
Attivitajiet KPAŻ Burmarrad
Attivitajiet KPAŻ Burmarrad  
Festa ta' San Pawl f'San Pawl Milqi 2012
Festa ta' San Pawl f'San Pawl Milqi 2012  
Attivitajiet Reliġjużi / Soċjali 2011
Quddiesa tal-Pussess tal-Parroċċa ta' Fr. Joe Mamo
30 ta' Diċembru 2011
Pussess 2011
Pussess Patri Joe Mamo  
Quddiesa ta' Nofsillejl - Milied 2011
Purċissjoni tal-Milied 2011
Milied 2011
Purcissjoni Milied 2011
Quddiesa ta' Nofsillejl - Milied 2011 
Purċissjoni tal-Milied 2011  
Quddiesa tal-40 Anniversarju Sacerdozju ta' Patri Manwel Gatt OFM. Konv.
15 ta' Ottubru 2011
Festa 2010
Patri Manwel Gatt  
Pellegrinaġġ ta' San Mikiel 2011
Festa 2010
Festa San Milkiel 2011  
Festa Bdiewa 2011
Ritratti - Eman Micallef
Festa Bdiewa 2011
Festa Bdiewa 
Festa Bdiewa 2011
Spettaklu f'Festa Bdiewa 2011 
Festa Bdiewa 201
Deċeduti f'Festa Bdiewa 2011 
Attivitajiet Festa Titulari Qalb Bla Tebgha Ta' Marija 2011
Ritratti - Eman Micallef / Jeanpierre Cascun / Paul Gatt
Festa Familja 2011
Ħruġ tal-Vara u quddiesa ta' Jum il-Missier
Festa Familja 2011
Festa Familja 2011
Festa Familja 2011 
Quddiesa ta' Jum il-Missier 2011 u Ħruġ tal-Vara  
Preżentazzjoni tat-Trabi
Tigdid tal-Wegħdi taż-Żwieġ
Festa 2011
Festa 2010
Preżentazzjoni tat-Trabi 2011 
Tigdid tal-Wegħdi taż-Żwieġ 2011 
Tiżjin u Fjuri waqt il-Festa
Festa 2010
Tiżjin u Fjuri waqt il-Festa 2011  
It-Tlett ijiem tal-Festa
Festa 2011
Festa 2011
Festa 2010
Festa 2011
Translazzjoni u Quddiesa 
Is-Sibt 25 ta' Gunju 2011
Marc u loghob tan-nar. 
Quddiea tal-Paniġierku 
Il-Hadd 26 ta' Gunju 2011
L-Ghasar, il-Quddiesa ta' Filghaxija u
l-Purċissjoni bl-Istatwa tal-Madonna
Inawgurazzjoni u tberik taċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin ta' Padova
Festa 2010
Inawgurazzjoni taċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin ta' Padova  
Tiżjin tal-Ġimgħa l-Kbira 2011
Il-Funzjoni tal-Għid il-Kbir 2011
Festa 2010
Festa 2010
Tizjin tal-Gimgha l-Kbira 2011 
Il-Funzjoni tal-Ghid il-Kbir 2011 
Ritratti - Eman Micallef
Ikla Lhudija 2011 fic-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin
Festa 2010
Ikla Lhudija 2011 - Parrocca Burmarrad 
Attivitajiet Reliġjużi / Soċjali 2010
Festa Bdiewa Burmarrad 2010
1 - 3 ta' Ottubru 2010
Festa 2010
Festa 2010
Festa 2010
Festa 2010
Serata tas-Sibt, 2 ta' Ottubru 2010 
Dimostrazzjoni u tberik tal-Inġenji 
Il-Ħadd, 2 ta' Ottubru
Esebituri waqt il-Festa Bdiewa 
Quddiesa Fil-Kappella ta' San Pawl Milqi 
Il-Hadd, 3 ta' Ottubru 2010
Kxif tal-Istatwa l-Ġdida mal-Faċċata tal-Knisja
4 ta' Ottubru 2010
Festa 2010
Kxif tal-Istatwa l-Ġdida mal-Faċċata tal-Knsja - Burmarrad 2010 
Pellegrinaġġ San Mikiel
Settembru 2010
Festa 2010
Pellegrinaġġ San Mikiel - Burmarrad 2010 
Festa Qalb Bla Tebgħa ta' Marija - Burmarrad
Ġunju 2010
Festa 2010
Festa Qalb Bla Tebgha ta' Marija - Burmarrad 2010 
Ikla Lhudija -
Marzu 2010
Festa 2008
Ikla Lhudija - Marzu 2010 
Vizta Pastorali Tal-Arcisqof Mons. Pawl Cremona fil-Parrocca ta' Burmarrad
19 - 24 ta' Frar 2010
Festa 2008
Żjara Pastporali tal-Arċisqof Pawl Cremona - Frar 2010 

 

 

Il-Mixja tas-Salib - Siġġiewi 2010
Il-Visti Tas-Seba' Knejjes - Rabat
Festa 2008
Via Sagra - Is-Salib tal-Għolja - 2010 
Il-Visti tas-Seba' Knejjes 

 

 

Attivitajiet Reliġjużi / Soċjali 2009

Rock Mass Milied 2009
Purċissjoni tal-Bambin 2009
Festa 2008
Rock Mass - Milied 2009 
Purċissjoni tal-Bambin - Milied 2009 

 

 

Irtir nhar il-25 ta' Ottubru 2009
Tberik tal-Annimali
Festa 2008
Tberik tal-Annimali
Irtir ir-Rabat: Ottubru 09 
Tberik tal-Annimali 09 
Maratona Burmarrad 2009
Gita Għawdex 2008
Festa 2009
Gita Ghawdex 2008
Maratona Burmarrad 09 
Ġita Għawdex 2008 

Festa Titulari 2009

Rock Mass
Ċelebrazzjonijiet Festa
Rock Mass
Rock Mass
Album Rock Mass: Festa 2009
Album Celebrazzjonijiet Festa 2009

Festa Titulari 2008

Purċissjoni u Funzjonijiet tal-Festa 2008
Tiżjin u Armar
Festa 2008
Armar Festa 2008
Album Purċissjonijiet u Funzjonijiet
Tizjin u Armar tal-Festa 2008