Avviżi – Is 6 ta’ Awwissu 2023

Nhar it-Tlieta 8 ta’ Awwissu jkun hawn quddiesa filgħodu biss. Il-Knisja filgħaxija ma tiftaħx.

Nhar l-Erbgħa 9 ta’ Awwissu sa ssir quddiesa b’talb ta’ ħelsien fis-6.30pm. Din tkun organizzata mill-Kummissjoni Djoċesana kontra l-Okkult u s-Sataniżmu.

 

Nhar il-Ħamis 10 ta’ Awwissu ssir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm. Matul din il-ġimgħa l-Papa Franġisk ħeġġeġ liż-żgħażagħ miġbura fil-Portugal biex nerġgħu niskopru aktar l-importanza tat-talb ta’ Adorazzjoni fil-ħajja nisranija tagħna.

Nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Awwissu niċċelebraw il-Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi.

Avviżi – L-11 ta’ Ġunju 2023

It-Tlieta 13 ta Ġunju niċċelebraw il-Festa ta’ Sant’Antnin. Nistiednu lit-tfal kollha li jattendu għall-katekeżi biex jieħdu sehem fil-quddiesa tas-7.00pm li tkun il-konklużjoni tas-sena. Dakinhar dawk li rċevew il-Griżma tal-Isqof u l-Ewwel Tqarbina jingħataw tifkira.

L-Erbgħa 14 ta’ Ġunju issir Lectio Divina fis-7.30pm.

Il-Ħamis 15 ta’ Ġunju issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm.

Is-Sibt 17 ta’ Ġunju ikun hemm Festa Familja fuq iz-zuntier mit-8.00pm ’il quddiem.

Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju nibdew il-Festa Titulari bil-ħruġ min-niċċa tal-vara titulari wara l-quddiesa tas-7.00pm.

Matul il-jiem tal-Festa tkun ħaġa sabiħa li nżejnu l-Knisja bil-fjuri. Dawk li jixtiequ joffru l-għotja tagħhom għall-fjuri nitolbuhom iħallu isimhom fis-sagristija mill-aktar fis.

Matul il-ġimgħa tal-Festa tkun meħtieġa l-għajnuna għall-armar tal-Knisja. Dawk li jistgħu jgħinu jħallu isimhom, il-ġranet u l-ħinijiet li jkunu jistgħu jgħinu fihom fis-sagristija.

Avvii – 30 ta’ April 2023

Illum l-aħħar Ħadd tax-xahar issir il-ġabra speċjali għall-knisja. Grazzi tal-għotjiet ġenerużi li jsostnu l-ħidma tal-parroċċa.

Illum niċċelebraw Jum il-Vokazzjonijiet. Għalhekk bejn is-7.00am u l-10.00am u bejn is-6.00pm u s-7.00pm issir Adorazzjoni Ewkaristika bħala talba għal aktar vokazzjonijiet għall-ħajja saċerdotali u reliġjuża.

Nhar it-Tlieta 2 ta’ Mejju ssir l-aħħar laqgħa tal-kors ta’ formazzjoni liturġika fis-7.30pm fid-Dar Parrokkjali.

Nhar l-Erbgħa 3 ta’ Mejju Lectio Divina fis-7.30pm.

Minħabba li mhux possibbli li l-patrijiet jilħqu jżuru l-familji kollha tal-parroċċa fi żmien l-Għid, ħsibna li matul ix-xahar ta’ Mejju jkollna xorta waħda okkażjoni biex isir it-tberik tal-familji li jkunu jixtiequ f’ħin li aktar nies ikunu diġà waslu lura d-dar mix-xogħol u attivitajiet oħra bejn is-7.00pm u t-8.00pm.

Għalhekk sa jasal avviż f’kull dar bil-jum li fih ikun sa jsir ħin ta’ talb f’dik it-triq partikulari. Għal dan nistiednu lill-familji jinġabru għat-talb flimkien imbagħad il-patrijiet jgħaddu jbierku lil dawk li jkunu jixtiequ u jkunu nġabru fil-bieb tad-dar jew tal-blokka tal-appartament tagħhom.

Dawk li jkunu jixtiequ jitkellmu aktar fit-tul ikunu jistgħu jagħmlu appuntament mal-patrijiet anki billi jibgħatu email fuq [email protected] jew messaġġ fuq 77622275.

Il-quddiesa ta’ filgħaxija f’dawn il-jiem issir fis-6.15pm. (Il-Knisja tkun miftuħa mis-6.00pm)

Nhar il-Ħamis 4 ta’ Mejju il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun fis-6.15pm u wara jkun hemm ħin ta’ talb fil-kjostru tal-kunvent u t-tberik tal-familji fi Triq Burmarrad.

Nhar il-Ħadd 7 ta’ Mejju sa jsir pellegrinaġġ għas-Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa fil-Knisja ta’ San Franġisk fir-Rabat b’quddiesa fid-9.30am. Dakinhar dawk li sa jirċievu s-sagramenti tal-Griżma tal-Isqof u t-Tqarbin għall-ewwel darba sa jkollhom nofstanhar irtir flimkien mal-ġenituri tagħhom bi tħejjija.

Fadal l-aħħar ftit postijiet għas-safra għal Assisi li sa ssir bejn it-18 u t-22 ta’ Lulju. Dawk li huma interessati għandhom ikellmu lill-patrijiet sal-lum.