It-Tlieta 13 ta Ġunju niċċelebraw il-Festa ta’ Sant’Antnin. Nistiednu lit-tfal kollha li jattendu għall-katekeżi biex jieħdu sehem fil-quddiesa tas-7.00pm li tkun il-konklużjoni tas-sena. Dakinhar dawk li rċevew il-Griżma tal-Isqof u l-Ewwel Tqarbina jingħataw tifkira.

L-Erbgħa 14 ta’ Ġunju issir Lectio Divina fis-7.30pm.

Il-Ħamis 15 ta’ Ġunju issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm.

Is-Sibt 17 ta’ Ġunju ikun hemm Festa Familja fuq iz-zuntier mit-8.00pm ’il quddiem.

Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju nibdew il-Festa Titulari bil-ħruġ min-niċċa tal-vara titulari wara l-quddiesa tas-7.00pm.

Matul il-jiem tal-Festa tkun ħaġa sabiħa li nżejnu l-Knisja bil-fjuri. Dawk li jixtiequ joffru l-għotja tagħhom għall-fjuri nitolbuhom iħallu isimhom fis-sagristija mill-aktar fis.

Matul il-ġimgħa tal-Festa tkun meħtieġa l-għajnuna għall-armar tal-Knisja. Dawk li jistgħu jgħinu jħallu isimhom, il-ġranet u l-ħinijiet li jkunu jistgħu jgħinu fihom fis-sagristija.