Matul din il-ġimgħa nkomplu l-mixja tar-Randan. Nitolbu lil dawk li jistgħu jgħinu biex iqassmu l-fuljett bil-programm tar-Randan fid-djar mill-aktar fis. Dawk li ma joqgħodux f’Burmarrad jistgħu jieħdu kopja tal-programm minn ħdejn il-bibien tal-Knisja. Il-programm jinsab online ukoll.

Nhar l-Erbgħa 1 ta’ Marzu jkompli l-ewwel kors ta’ eżerċizzi b’meditazzjoni fuq il-ħajja tan-nisrani. Dan il-kors qed isir kull nhar ta’ Erbgħa wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Dawk li ma jistgħux jieħdu sehem fil-kors kollu huma mistiedna biex jiġu meta jistgħu.

Nhar il-Ħamis 2 ta’ Marzu fis-6.45pm issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Corda Pia. Din hija devozzjoni Franġiskana ta’ qima lill-pjagi ta’ Ġesù u tifkira tal-pjagi ta’ San Franġisk u d-duluri ta’ Marija.

Nhar is-Sibt 4 ta’ Marzu sa jsir irtir spiritwali miftuħ għal kulħadd bejn id-9.00am u 12.30pm. Dan sa jsir fil-parroċċa tal-Manikata. Dawk li sa jattendu għandhom jinkitbu minn qabel minħabba li fl-aħħar ikun hemm xi ħaġa tal-ikel għal kulħadd.

Kull nhar ta’ Sibt filgħaxija fis-6.00pm ssir it-talba ta’ filgħaxija (l-Għasar) qabel il-quddiesa.