• Nhar l-Erbgħa 22 ta’ Frar jibda r-Randan bl-Erbgħa tar-Rmied.

Fil-5.00am issir il-Via Sagra fil-Knisja u quddiesa fil-5.30am.

Fil-5.30pm issir Via Sagra fil-ġnien tal-Kunvent u wara pellegrinaġġ qasir lejn il-Knisja fejn issir quddiesa fil-6.15pm.

Fis-7.00pm jibda l-ewwel kors ta’ eżerċizzi tar-Randan li sa jsir kull nhar ta’ Erbgħa filgħaxija b’meditazzjoni fuq il-mixja tan-nisrani iggwidata mill-Evanġelju.

 

  • Nhar il-Ħamis 23 ta’ Frar issir Adorazzjoni tas-Salib fil-Knisja fis-6.45pm.

 

  • Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Frar jibdew il-Kwaranturi – Jiem ta’ Adorazzjoni Ewkaristika.

Bejn il-5.00pm u s-5.45pm issir Adorazzjoni flimkien mat-tfal u l-ġenituri tagħhom minflok il-laqgħa ta’ katekeżi.

Fis-5.45pm jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat.

Wara l-quddiesa tas-6.15pm ikun hemm ħin ta’ Adorazzjoni sat-8.00pm. Dan il-ħin ikun animat mill-grupp taż-żgħażagħ tal-parroċċa.

 

  • Is-Sibt 25 ta’ Frar fis-6.00am ikun espost Ġesù Sagramentat sa nofsinhar. Fis-7.00am isir iċ-ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum.

Fil-5.30pm jingħad ir-Rużarju u fis-6.00pm issir it-talba ta’ filgħaxija (l-Għasar). Fis-6.15pm tibda l-quddiesa u wara l-Knisja tibqa’ miftuħa għall-Adorazzjoni Ewkaristika sal-11.00pm.

 

  • Il-Ħadd 26 ta’ Frar ssir l-espożizzjoni wara l-quddiesa tas-6.00am sad-9.30am.

Wara l-quddiesa tal-10.00am, li fiha xi adolexxenti sa jitolbu li jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, ikun hemm laqgħa għall-ġenituri tagħhom fil-Knisja.

Filgħaxija l-Knisja tiftaħ fil-5.30pm u fis-6.10pm tingħata l-barka sagramentali.

 

Tajjeb li fil-ħin ta’ adorazzjoni dejjem ikun hemm xi ħadd fil-Knisja u għalhekk nitolbu lil dawk li jistgħu joffru xi ftit ħin biex iħallu isimhom fis-sagristija.

 

Matul il-jiem li ġejjin sa jitqassam programm dettaljat tar-Randan fid-djar kollha tal-parroċċa. Id-dettalji jkunu wkoll fuq il-paġna ta’ facebook tal-parroċċa u fuq is-sit www.parroccaburmarrad.com.