Nhar it-Tlieta 14 ta’ Marzu jibda t-tieni kors ta’ eżerċizzi li sa jsir nhar ta’ Tlieta fit-8.00pm fid-Dar Parrokkjali u huwa miftuħ għal kulħadd (minn 14-il sena ’l fuq).

 Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Marzu jkompli l-ewwel kors ta’ eżerċizzi b’meditazzjoni fuq il-ħajja tan-nisrani. Dan il-kors qed isir kull nhar ta’ Erbgħa wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

Nhar il-Ħamis 16 ta’ Marzu fis-6.45pm issir Ċelebrazzjoni tal-Qima lill-Wiċċ ta’ Kristu.

Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Marzu sa ssir Via Sagra għat-tfal u l-ġenituri tagħhom fil-Knisja fil-5.00pm minflok il-laqgħa ta’ katekeżi.

F’għeluq l-għaxar snin tal-pontifikat tal-Papa Franġisk Mons. Arċisqof sa jmexxi quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla nhar is-Sibt 18 ta’ Marzu fid-9.30am fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. L-Arċisqof irid li minn kull parroċċa jkun hemm ħames persuni. Dawk li sa jmorru jħallu isimhom fis-sagristija.

Kull nhar ta’ Sibt fil-6.00pm niċċelebraw l-Għasar (it-talba ta’ filgħaxija tal-Knisja)

Nhar is-Sibt 25 ta’ Marzu t-tfal kollha huma mistiedna biex jieħdu sehem f’attività ta’ Prayer Spaces li sa ssir għall-parroċċa tagħna fl-iskola Santa Monika fil-Gżira fis-2.30pm. Nitolbu lill-ġenituri jgħidulna min ġej sa nhar il-Ħadd li ġej biex inkunu nistgħu norganizzaw it-trasport.

F’Ħamis ix-Xirka sa ssir mixgħela fuq iz-zuntier waqt il-ħin li jkun hemm l-Adorazzjoni fil-Knisja. Nistednukom tieħdu sehem f’din l-inizjattiva billi tixtru xemgħa mingħand l-abbatini minn fuq iz-zuntier wara l-quddies tal-lum.