Minn nhar it-Tnejn 25 ta’ Settembru l-quddiesa ta’ filgħaxija tibda tkun kuljum fis-6.15pm.

Nhar l-Erbgħa 27 ta’ Settembru ssir il-Lectio Divina fis-6.45pm.

Nhar il-Ħamis 28 ta’ Settembru issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.45pm.

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru niċċelebraw il-Festa tal-Arkanġli Mikiel, Gabrijel u Rafel. Jekk it-temp jippermetti l-quddiesa tas-6.15pm issir fil-Knisja ta’ San Mikiel l-Imdawra. Jekk ikun il-maltemp il-quddiesa ssir fil-Knisja Parrokkjali.

Nhar is-Sibt 30 ta’ Settembru u l-Ħadd 1 ta’ Ottubru nkunu qed niċċelebraw il-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi fil-Parroċċa tagħna:

Is-Sibt filgħaxija fis-6.15pm niċċelebraw it-Transtu (it-tifkira tal-mewt u tad-dħul ta’ S. Franġisk fis-sema)

Il-Ħadd fl-10.00am niċċelebraw il-quddiesa tal-Festa flimkien mat-tfal tal-Parroċċa.
Fil-11.30am isir it-tberik tal-annimali fuq iz-zuntier (ikun hemm ħin biżżejjed biex wara l-quddiesa, dawk li jixtiequ jilħqu jġibu l-annimali tagħhom).

Wasal iż-żmien biex issir il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Kummissjoni Festa tal-Parroċċa tagħna. Dawk li jixtiequ jikkollaboraw mal-kappillan fl-organizzazzjoni tal-Festi li tagħmel il-Parroċċa tagħna – kemm dawk li diġà kienu membri u oħrajn li jixtiequ jissieħbu – għandhom ikellmu personalment lill-Kappillan sal-aħħar ta’ Settembru. Min jixtieq ikun jaf x’inhuma r-rekwiżiti biex jissieħeb f’din il-Kummissjoni u x’inhuma d-drittijiet tagħha jista’ jitlob kopja tal-istatuti mis-sagristija.