Nhar it-Tlieta 10 ta’ Ottubru l-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jitolbu r-Rużarju fi Triq P. Wistin Magro quddiem iċ-Ċentru Pastorali fil-5.00pm.

Nhar l-Erbgħa 11 ta’ Ottubru jibdew il-laqgħat ta’ Katekeżi għat-tfal tal-year1 fl-4.30pm fiċ-Ċentru Pastorali tal-Qawra (ħdejn il-Knisja).

Nhar l-Erbgħa 11 ta’ Ottubru issir Lectio Divina fis-6.45pm. Kulħadd mistieden.

Nhar il-Ħamis 12 ta’ Ottubru niċċelebraw il-Festa tal-Beatu Carlo Acutis, il-qaddis żagħżugħ li fil-Knisja tagħna għandna relikwa tiegħu. Dakinhar din tkun esposta għall-qima fil-Knisja. Fis-6.15pm niċċelbraw il-Quddiesa u wara ssir Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.45pm. Il-Beatu Carlo Acutis kien devot ħafna tal-Ewkaristija u kuljum kien jgħaddi ħin ta’ Adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat.