Kif inhi d-drawwa tal-Knisja sa minn żmien l-Appostli, illum issir il-ġabra għall-Insara fl-Art Imqaddsa. Hekk nuru l-għaqda tagħna mal-Knisja f’Ġerusalemm u ngħinu biex ikunu mħarsa l-postijiet għeżież li fihom għix Ġesù.

Nhar l-Erbgħa 20 ta’ Settembru ssir il-Lectio Divina fis-7.30pm.

Nhar il-Ħamis 21 ta’ Settembru issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm.

Nhar il-Ħadd 24 ta’ Settembru fil-quddiesa tal-10.00am isir it-tberik tal-istudenti u tal-basktijiet tal-iskola. Minn dakinhar il-quddiesa tal-10.00am ta’ kull nhar ta’ Ħadd terġa’ tibda tkun bl-omelija għat-tfal bħala parti mill-programm ta’ katekeżi. Għalhekk nistiednu lit-tfal kollha biex, flimkien mal-familji tagħhom jieħdu sehem f’din il-quddiesa.