Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

It-Tlieta, 3 ta’ April sa jsir picnic għat-tfal tal-parroċċa. Tluq minn quddiem iċ-Ċentru fl-10am.

Il-Ġimgħa, 6 ta’ April hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fil-5pm ikun hemm quddiesa għat-tfal minflok il-katekeżi fil-MUSEUM.

Il-Ħadd, 8 ta’ April, Festa tal-Ħniena Divina, fis-6pm issir Adorazzjoni Ewkaristika.

Fil-ġimgħat li ġejjin sa jisir it-tberik tal-familji. Qabel ma jiġi s-saċerdot kulħadd sa jirċievi avviż bid-data u l-ħin.

It-Tnejn, 9 ta’ April niċċelebraw il-Solennità tat-tħabbira tal-Mulej (il-Lunzjata). Il-quddiesa tas-7pm issir fil-Knisja iddedikata għaliha fis-Salina.

Il-Ġimgħa, 13 ta’ April fil-5pm sa tkun qed issir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-ewwel tqarbina fil-MUSEUM.

Minn nhar is-Sibt 14 ta’ April, għal tliet Sibtijiet, sa tkun qed issir katekeżi fuq il-Quddiesa għal-kulħadd fil-Knisja fis-6.30pm. Huwa xieraq li fi żmien l-Għid nifhmu aktar it-twemmin tagħna u dak li niċċelebraw fil-liturġija.

Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Sibt

Kull nhar ta' Sibt ikun hawn l-oratorju għat-tfal u adolexxenti li jibda fl-4.30pm u jispiċċa bil-quddiesa. Ikun hemm attivitajiet differenti għal kulħadd.
Issir ukoll laqgħa ta' formazzjoni għal grupp ta' abbatini ġodda li qegħdin jippreparaw għall-vestizzjoni. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma' dan il-grupp jistgħu jiġu nhar is-Sibt fl-3.30pm fil-crying room.

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com