Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

It-Tlieta, 5 ta’ Diċembru 2017 - L-Assemblea Parrokkjali

Se ssir l-Assemblea Parrokkjali li fiha nippjanaw il-mixja tal-parroċċa tagħna għas-sena li ġejja. Din sa titmexxa minn Mons. Frans Abdilla u tibda bil-quddiesa tas-6.15pm li ssir fiċ-Ċentru Parrokkjali. Kull min għandu għal qalbu l-ħajja tal-parroċċa tagħna huwa mistieden li jattendi.

Il-Ġimgħa, 8 ta’ Diċembru 2017 - Il-Festa tal-Kunċizzjoni

Niċċelebraw il-Festa tat-Tnissil bla tebgħa ta’ Marija (L-immakulata Kunċizzjoni). Il-quddies ikun fil-5.30am, fis-6.15am u fis-6.15pm. Fil-quddiesa ta’ filgħaxija nġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lill-Immakulata.

Is-Sibt 9 u l-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2017 - Żjara Pastorali fil-parroċċa tagħna mill-Arċisqof Mons. Charles Scicluna.

Ir-ragħaj tagħna ġej jiltaqa’ magħna u jara l-ħajja tal-parroċċa tagħna fil-mixja tagħha ta’ kuljum. Ma’ Leħen il-Parroċċa ta’ Diċembru tirċievu programm dettaljat.

Ara l-programm sħiħ taż-żjara billi tikklikkja hawn: Programm

Kull nhar ta’ Sibt - Oratorju għat-Tfal

Kull nhar ta' Sibt ikun hawn l-oratorju għat-tfal u adolexxenti li jibda fl-4.30pm u jispiċċa bil-quddiesa. Ikun hemm attivitajiet differenti għal kulħadd. Min-nhar is-Sibt li ġej sa tibda ssir il-laqgħa ta’ formazzjoni għal grupp ta’ abbatini ġodda li qegħdin jippreparaw għall-vestizzjoni. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma’ dan il-grupp jistgħu jiġu nhar is-Sibt fl-4.30pm fil-crying room.

Ġita għal Ruma u Assisi

Għad fadal l-aħħar ftit postijiet għall-pellegrinaġġ li sa jsir bejn l-1 u t-8 ta’ April għal Assisi, Ruma, Loreto, La Verna u Osimo. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma’ dan il-grupp huma mħeġġa jibbukkjaw mill-aktar fis. Il-prezz hu tajjeb ħafna għalhekk inħeġġukom ma titilfux din l-okkażjoni.

 


Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

 

Kull nhar ta' Tlieta u Ħamis

  • Adorazzjoni Kumunitarja
  • Kull nhar ta’ Tlieta ssir l-Adorazzjoni Ewkaristika fis-skiet fil-Knisja bejn l-10 am u nofsinhar.
  • Kull nhar ta' Ħamis wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com