Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

Kors ta' Tħejjija għall-Għarajjes

Infakkru lill-għarajjes li għandhom il-ħsieb li jiżżewwġu li sentejn qabel għandhom jieħdu sehem fil-Kors ta’ Kana u sitt xhur qabel jagħmlu l-kors ta’ tħejjija mill-qrib. Nistednuhom biex ma jħallux għall-aħħar biex japplikaw. Għal aktar dettalji ikkuntattjaw lill-kappillan.

Sena Kataketika Ġdida

Il-ġenituri li wliedhom jattendu għall-katekeżi fil-parroċċa qegħdin jirċievu ittra bil-programm id-dar. Ser issir laqgħa importanti għall-ġenituri kollha nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru. Dakinhar ikunu jistgħu jinkitbu t-tfal ġodda wkoll. Infakkru li l-kors ta’ katekeżi huwa twil sitt snin li t-tfal kollha għandhom jattendu b’mod regolari għalihom kollha.

Crying Room għat-Tfal Żgħar

Fix-xhur li għaddew il-crying room kienet irranġata biex issir ambjent sabiħ fejn wieħed jista’ jinġabar fit-talb u jieħu sehem fil-quddiesa. Minn fuq l-iscreen wieħed ikun jista’ jsegwi aħjar dak li jkun qed iseħħ. Din sa tintuża wkoll bħala “Kappella tat-tfal” meta matul il-quddiesa ssir it-Liturġija tal-Kelma għat-tfal. Nistiednu lil dawk li jiġu bżonn din il-kamra biex jużawha.
L-offerti fil-kaxxa ta’ ħdejn il-bieb tal-Knisja sa jmorru għall-ispejjez (madwar €600) li saru f’din il-kamra.

Matul ix-xhur tas-sajf qed isiru dawn l-attivitajiet għat-tfal:

 • Nhar ta’ Tlieta fil-MUSEUM bejn il-5.15 u s-6.30pm
 • Nhar ta’ Erbgħa l-Leġjun ta’ Marija fil-Knisja bejn il-5.30 u s-6.30pm.
 • Kull nhar ta’ Ħamis fl-4.30pm jiltaqa’ l-kor tat-tfal u quddiesa bis-sehem tat-tfal fis-7pm.
 • Nhar ta’ Sibt bejn it-3 u l-4.30pm jiltaqgħu l-abbatini.

Nhar ta’ Ġimgħa filgħaxija ċ-Ċentru jibqa’ jkun miftuħ għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ.

L-Adorazzjoni Ewkartistika ta' nhar ta' Tlieta

Matul ix-xhur tas-sajf l-Adorazzjoni Ewkaristika ta’ nhar ta’ Tlieta filgħodu sa tibda ssir fil-Knisja bejn l-10 u nofsinhar. Inħeġġu lil kulħadd biex isib ftit minuti biex jgħaddihom quddiem Ġesù Sagramentat.

Għad għandna bżonn għajnuna biex innaddfu u nġorru l-għamara lejn l-Uffiċċju Parrokkjali l-ġdid. Tkun ħaġa sabiħa li kulħadd jagħti sehmu biex jitlesta x-xogħol li sa tgawdi minnu l-parroċċa kollha. Sakemm jitlesta dax-xogħol l-uffiċċju parrokkjali sa jkun magħluq.

Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Kull nhar ta' Ġimgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Ġimgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com