Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

Żewġ laqgħat għal-Letturi u l-Animaturi tal-Liturġija

Sa jsiru żewġ laqgħat għal-Letturi u l-Animaturi tal-Liturġija kollha tal-parroċċa tagħna. Kull min jagħti dan is-servizz, jew jixtieq jibda jagħti dan is-servizz fil-parroċċa, għandu jattendi għal waħda minn dawn il-laqgħat fid-Dar Parrokkjali: nhar il-Ħadd 16 ta’ Settembru fl-10am JEW it-Tnejn 17 ta’ Settembru fis-7.30pm.

Fil-Festa ta’ San Franġisk, imbagħad, jingħata l-mandat għas-sentejn li ġejjin lil dawk li jkunu ħadu sehem.

18 ta' Settembru 2018 - Quddiesa u tberik tal-basktijiet tal-iskola fil-Festa ta’ San Ġużepp ta’ Copertino, patrun tal-istudenti, fis-7.00pm.

21 ta' Settembru 2018 - Irtir ta’ preparazzjoni għas-Sagrament tal-Konfermazzjoni.

22 ta' Settembru 2018 - Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Konfermazzjoni fis-7.00pm

28 ta' Settembru 2018 - Festa ta’ San Mikiel fil-Knisja ta’ San Mikiel Arkanġlu fl-Imdawra fil-5.00pm bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu.

29 ta' Settembru 2018 - Jerġa' jibda l-oratorju għat-tfal sa 11-il sena fiċ-Ċentru Parrokkjali fl-4.30pm.

Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com