Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

It-Tnejn, 8 ta’ Jannar 2018 - Is-Solennità tal-Magħmudija tal-Mulej

Il-Festa li tagħlaq iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi tal-Milied. Il-quddies ikun fil-5.30am, fis-6.15am u fis-6.15pm.

It-Tlieta, 9 ta’ Jannar 2018 - Jerġgħu jibdew il-laqgħat ta’ katekeżi fil-MUSEUM u fiċ-Ċentru fil-5pm.

Inħeġġu lill-ġenituri jieħdu ħsieb il-formazzjoni spiritwali ta’ uliedhom u jressquhom lejn Ġesù anki permezz tal-quddiesa ta’ kull nhar ta’ Ħadd.

Il-Ħadd, 21 ta’ Jannar 2018 – Niċċelebraw il-Festa ta’ San Publiju flimkien mal-Assoċjazzjoni Publiju ta’ Malta fil-parroċċa tagħna.

Fid-9.30am titlaq purċissjoni bil-vara ta’ San Publiju mill-Knisja ta’ San Pawl Milqi u fl-10am issir quddiesa fil-parroċċa.

It-Tibjid tal-Knisja

Kif diġà tħabbar, sa jibda x-xogħol ta’ tibjid tal-Knisja. Nirringrazzjaw lill-benefatturi li diġà taw għajnuna finanzjarja jew f’xogħol manwali biex dan il-proġett ikun jista’ jibda. L-ispejjeż marbutin ma’ dan ix-xogħol huma kbar u għalhekk hija meħtieġa l-għajnuna ta’ kulħadd. Grazzi lil dawk li qegħdin jagħtu sehemhom.

Kull nhar ta’ Sibt - Oratorju għat-Tfal

Kull nhar ta' Sibt ikun hawn l-oratorju għat-tfal u adolexxenti li jibda fl-4.30pm u jispiċċa bil-quddiesa. Ikun hemm attivitajiet differenti għal kulħadd. Min-nhar is-Sibt li ġej sa tibda ssir il-laqgħa ta’ formazzjoni għal grupp ta’ abbatini ġodda li qegħdin jippreparaw għall-vestizzjoni. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma’ dan il-grupp jistgħu jiġu nhar is-Sibt fl-4.30pm fil-crying room.

Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Sibt

Kull nhar ta' Sibt ikun hawn l-oratorju għat-tfal u adolexxenti li jibda fl-4.30pm u jispiċċa bil-quddiesa. Ikun hemm attivitajiet differenti għal kulħadd.
Issir ukoll laqgħa ta' formazzjoni għal grupp ta' abbatini ġodda li qegħdin jippreparaw għall-vestizzjoni. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma' dan il-grupp jistgħu jiġu nhar is-Sibt fl-4.30pm fil-crying room.

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com