Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

Il-Ħamis, 27 ta’ April 2017 - Adorazzjoni Ewkaristika

Ninġabru għall-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-7pm.

Il-Ġimgħa, 28 ta’ April 2017 - Laqgħa għall-Ġenituri li Wliedhom ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina

Fil-5.30pm issir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li sa jirċievu l-ewwel tqarbina fil-MUSEUM.

Il-Ġimgħa, 28 ta’ April 2017 - Pellegrinaġġ għall-Parroċċa Qalb ta' Ġesù fil-Fontana

Se jsir il-pellegrinaġġ ta’ kull sena għall-parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù fil-Fontana Għawdex. Xieraq li nkunu grupp sabiħ li jirrapreżenta l-parroċċa. Min ġej għandu jinkiteb sa nhar it-Tnejn biex norganizzaw it-trasport. Tluq fl-4pm minn quddiem il-Knisja.

Is-Sibt, 13 ta' Mejju 2017 - Majjalata organizzata mill-kumitat tal-Festa

Il-Kumitat tal-Festa se jorganizza Majjalata fit-13 ta’ Mejju. Jintwera’ l-festival tal-Eurovision. Biljetti jinxtraw minn qabel.


Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Tlieta u Ħamis

  • Adorazzjoni Kumunitarja
  • Kull nhar ta’ Tlieta ssir l-Adorazzjoni Ewkaristika fis-skiet fil-Knisja bejn l-10 am u nofsinhar.
  • Kull nhar ta' Ħamis wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

  • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
    Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

  • Kappella tas-Sagrament
    Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
  • Festa Qalb ta' Marija 2011

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com