Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

Mit-Tnejn 19 sal-Ħamis 22 ta’ Marzu isiru l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd fuq temi mid-dramm tal-passjoni wara l-quddiesa tas-6.15pm.

Il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu festa tad-Duluri il-quddies ikun fil-5.30am, fis-6.15am, f’nofsinhar u fis-6.15pm. Fis-7pm toħroġ purċissjoni li tgħaddi minn triq Burmarrad, triq San Pawl Milqi, triq Papa Ġwanni Pawlu II, triq Magħsar u lura lejn il-Knisja. Xieraq li fit-toroq tal-purċissjoni ssir mixgħela bid-dawl jew bix-xema’.

Il-Ħadd 25 ta’ Marzu, Ħadd il-Palm, fit-8.30am issir it-tifkira tad-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja. It-tfal huma mħeġġa jilbsu ta’ tfal Lhud u jġibu magħhom il-karus ta’ mħabba li tqassam fil-bidu tar-Randan.

Il-Ħadd jibda wkoll il-ħin tas-sajf għalhekk il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun dejjem fis-7pm.

Is-Sibt 24 u l-Ħadd 25 ta’ Marzu jkun hemm bazaar b’riżq il-festa fid-dar parrokkjali.

Matul din il-Ġimgħa kien hemm donazzjonijiet ta’ €425 għax-xogħol fil-Knisja

 

Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Sibt

Kull nhar ta' Sibt ikun hawn l-oratorju għat-tfal u adolexxenti li jibda fl-4.30pm u jispiċċa bil-quddiesa. Ikun hemm attivitajiet differenti għal kulħadd.
Issir ukoll laqgħa ta' formazzjoni għal grupp ta' abbatini ġodda li qegħdin jippreparaw għall-vestizzjoni. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma' dan il-grupp jistgħu jiġu nhar is-Sibt fl-3.30pm fil-crying room.

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com