Dħul

Parroċċa Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija – Burmarrad

Merħba fis-sit tal-Parroċċa ta’ Burmarrad immexxija mill-Patrijiet Franġiskani Konventwali Permezz ta’ dan is-sit nixtiequ nżommuk infurmat dwar dak li jkun għaddej fil-parroċċa tagħna. Nisperaw li qed inkunu ta’ servizz għalik.

Ħinijiet tal-Quddies

Matul il-Ġimgħa: 5.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)
Is-Sibt: 5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)
Il-Ħadd: 6.00am, 10.00am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)
Il-Kappella tal-Lunzjata, is-Salina Nhar ta’ Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) u fis-5:45pm (fis-Sajf)

L-Aħħar Tislima lil Patri Guido Muscat OFM Conv.

P. Guido Muscat li għal aktar minn 45 sena kien parti mill-komunità tal-patrijiet f’Burmarrad u ta servizz bi mħabba kbira lill-parroċċa tagħna.

Qatt mhu se ninsew l-għajnuna u l-ħidma tiegħek fostna, u nwegħduk li nibqgħu ngħożżu l-memorji tiegħek f’qalbna. 

Grazzi Patri Guido

Purċissjoni bil-Bambin – 16 ta’ Diċembru 2022

Il-Ħadd li ġej sa ssir il-Purċissjoni bil-Bambin fid-9.15am. Niltaqgħu ħdejn iċ-Ċentru Parrokkjali. 

Wara l-quddiesa ssir il-Premjazzjoni tat-tfal.

Infakkarkom li l-Ħamis, 15 ta’ Diċembru 2022 bdejna n-Novena tal-Milied (disat ijiem ta’ tħejjija). Bħala komunità sa nistennew lill-Mulej flimkien permezz tal-quddiesa tas-6.15pm. Fi tmiem il-quddiesa ssir riflessjoni qasira bl-għajnuna ta’ wieħed mill-pasturi li nsibu fil-presepju. Jittellgħu rigali sbieħ għat-tfal preżenti kuljum! Ejjew ma nitilfux din l-okkażjoni li tgħinna fil-preparazzjoni tagħna għall-festa tal-Milied.