Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

Infakkru li l-laqgħat ta’ Katekeżi għat-tfal fil-parroċċa huma mqassmin hekk:

  • Nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm fil-MUSEUM għat-tfal tal-ewwel sena tal-primarja;
  • Nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ġimgħa fil-5pm fil-MUSEUM għat-tfal mit-tieni sena sas-sitt sena tal-primarja;
  • Nhar it-Tlieta fil-5pm fid-Dar Parrokkjali għall-adolexxenti li qegħdin jitħejjew għas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof;
  • Nhar ta’ Ġimgħa fis-7.30pm fid-Dar Parrokkjali għal dawk li għamlu l-Griżma fl-aħħar erba’ snin.

Kull nhar ta' Sibt - Oratorju tat-Tfal

Kull nhar ta' Sibt fl-4.30pm jiltaqa’ l-Oratorju tat-tfal fiċ-Ċentru Parrokkjali. Ikun hemm attivitajiet differenti u nieħdu sehem fil-quddiesa tas-Sibt filgħaxija.

Is-Sibt 13 u l-Ħadd 14 ta’ Ottubru - Bazaar b’riżq il-Festa

Il-Kumitat tal-Festa ser jorganizza Bazaar fid-Dar Parrokkjali b'risq il-festa parrokkjali.

Għarajjes li qed iħejju għaż-Żwieġ

Infakkru lill-għarajjes li jixtiequ jiżżewġu li sentejn qabel għandhom jibbukkjaw il-Knisja li jixtiequ jiżżewġu fiha u jieħdu sehem fil-kors ta’ Kana u laqgħat ta’ tħejjija oħra.

 

Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com