Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

It-Tnejn, 27 ta’ Frar 2017 - Festin tal-Karnival

Isir il-festin tal-Karnival għat-tfal tal-parroċċa fit-3pm fiċ-Ċentru Parrokkjali. Huwa importanti li min ikun ġej jinkiteb sa nhar is-Sibt, 25 ta’ Frar.


It-Tlieta 28 ta’ Frar 2017 - f’għeluq ix-xahar mill-mewt ta’ P. Eġidju Mizzi

Ser issir quddiesa kkonċelebrata għal ruħu fis-6.15pm.


L-Erbgħa 1 ta’ Marzu 2017 - Ras ir-Randan

Huwa jum ta’ Sawm u Astinenza. Il-quddies ikun fil-5.30am, fis-6.15am u fis-6.15pm. Tkun ħaġa sabiħa li nqaddsu dan il-jum bis-sehem fil-quddiesa. It-tfal kollha jieħdu sehem fil-quddiesa ta’ filgħaxija.


Il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu 2017 L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

Issir quddiesa għat-tfal fl-4.30pm fil-Knisja.


Is-Sibt, 4ta' Marzu 2017 - L-ewwel Sibt tax-xahar.

Filgħodu tkun miftuħa l-librerija fiċ-Ċentru Parrokkjali u filgħaxija ssir siegħa Adorazzjoni Ewkaristika fil-5.15pm fil-Knisja.


L-Oratorju għat-tfal nhar ta' Sibt waranofsinhar

Sa nippruvaw inkomplu l-esperjenza ta’ Oratorju għat-tfal li bdejna kull nhar ta’ Sibt. Biex isir dan għandna bżonn l-għajnuna ta’ xi volontiera li jkunu jistgħu joffru ftit ħin ta’ għajnuna. Min jista’ jgħin ikellem lill-kappillan mill-aktar fis. Jekk ma jkunx hemm min jgħin ma jkun possibbli li ssir din il-laqgħa sabiħa għat-tfal.

 


Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Tlieta u Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
 • Kull nhar ta’ Tlieta ssir l-Adorazzjoni Ewkaristika fis-skiet fil-Knisja bejn l-10 am u nofsinhar.
 • Kull nhar ta' Ħamis wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Kull nhar ta' Ġimgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Ġimgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com