Dħul

Parroċċa Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija – Burmarrad

Merħba fis-sit tal-Parroċċa ta’ Burmarrad immexxija mill-Patrijiet Franġiskani Konventwali Permezz ta’ dan is-sit nixtiequ nżommuk infurmat dwar dak li jkun għaddej fil-parroċċa tagħna. Nisperaw li qed inkunu ta’ servizz għalik.

 

Velja tal-Quddiesa ta’ Nofsillejl 2021

Avviżi – 23 ta’ Jannar 2022

Aħna u niċċelebraw il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla nagħrfu s-sejħa sabiħa li nimpenjaw ruħna fis-smigħ ta’ Ġesù – il-Kelma ta’ Alla. Infakkru li kull nhar ta’ Erbgħa ssir Lectio Divina fuq is-silta tal-Evanġleju tal-Ħadd ta’ wara fis-6.45pm. Nhar ta’ Ħadd għall-ħabta tad-9.00am fuq il-paġna ta’ Facebook tal-parroċċa jittella filmat ta’ 3 minuti b’riflessjoni qasira fuq l-Evanġelju.

Nhar ta’ Ħamis issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.45pm.

Nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Jannar fid-9.00am issir laqgħa ta’ diskussjoni miftuħa għal kulħadd fid-Dar Parrokkjali.

Nirringrazzjaw lil dawk kollha li matul din il-ġimgħa offrew mill-ħin tagħhom biex jgħinu fit-tindif tal-Knisja waqt li kien qiegħed isir xogħol ta’ manutenzjoni. Inħeġġu li jkunu aktar dawk li joffru għajnuna fid-diversi ħidmiet tal-parroċċa biex il-komunità tagħna tkun waħda ħajja.

Dawk kollha li jagħtu xi servizz b’mod regolari fil-parroċċa (katekisti, letturi, animaturi, membri ta’ kunsilli u kummissjonijiet, xogħol amministrattiv, għajnuna fit-tindif u manutenzjoni, eċċ) huma mitluba jimlew il-formola ta’ reġistrazzjoni bħala operaturi pastorali li jsibu fuq: parrocci.knisja.mt/registrazzjoni. Għandhom jimlew din il-formola anki dawk li diġà mlew oħra simili fil-passat minħabba li dawk tal-passat ikunu skadew. Dawk li jsibu xi diffikultà jistgħu jimlewha bl-għajnuna tal-patrijiet fis-sagristija wara l-quddiesa.

Qabel ma bdiet il-pandemija kienet drawwa tal-parroċċa li kull sena jittella’ Dramm tal-Passjoni. Qed issir evalwazzjoni dwar il-possibiltà li dan jerġa’ jibda jsir minn din is-sena jekk ir-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija jkunu jippermettu. L-ewwel pass huwa li nkunu nafu min huma dawk li lesti jieħdu sehem bħala atturi, biex jarmaw u jżarmaw, kostumi eċċ. Għal dan il-għan min jixtieq jieħu sehem għandu jimla l-formola li tinsab online sal-aħħar ta’ Jannar : Formola ta’ Parteċipazzjoni

 

Avviżi – 9 ta’ Jannar 2022

Il-laqgħat tal-Katekeżi ta’ nhar ta’ Ġimgħa jerġgħu jibdew mill-Ġimgħa 14 ta’ Jannar 2022 (bħal-lum ġimgħa) skont l-għażliet li l-iskejjel sa jkunu qed jimxu magħhom (online jew in person). Infakkar fil-laqgħa l-oħra tal-Katekeżi nhar ta’ Ħadd fl-10am fil-Knisja. 

Avviżi – 19 ta’ Diċembru 2021

 • Infakkarkom li bħalissa għaddejja n-Novena tal-Milied. Kuljum fis-6.15pm ikollna l-Quddiesa u wara jittella’ rigal sabiħ lit-tfal.
 • Taħt is-siġra tal-Milied li hemm fil-Knisja tistgħu tħallu oġġetti tal-ikel jew ħtiġijiet oħra għal min jeħtieġ l-għajnuna tagħna.
 • Id-dħul fil-Knisja għall-quddiesa ta’ Nofsillejl tal-Milied sa jkun bil-biljett biex min
  jixtieq jiġi jkun jaf li sa jsib post fil-Knisja. Dawk li jixtiequ jieħdu sehem għandhom
  jitolbu biljett lill-patrijiet. Jekk xi ħadd ikun ħa biljett u ma jkunx sa jiġi għandu javża
  biex dak il-post ikun jista’ jingħata lil ħaddieħor.
 • Qed issir lotterija b’rigali sbieħ tal-Milied. Tistgħu takkwistaw il-biljetti intom u ħerġin
  mill-Knisja.
 • Taħt is-siġra tal-Milied li hemm fil-Knisja tistgħu tħallu oġġetti tal-ikel jew ħtiġijiet oħra għal min jeħtieġ l-għajnuna tagħna.