Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija
Nistednukom tingħaqdu magħna fiċ-ċelebrazzjoniji tal-festa titulari ta' Burmarrad -Il-Qalb Bla Tebgħa Ta' Marija - Mis-17 sal-24 ta' Ġunju 2018

Avviżi

 

Il-Ħadd, 17 ta’ Ġunju jsir il-Ħruġ tal-vara titulari min-niċċa fis-7pm.

It-Tnejn, 18 ta’ Ġunju - Fis-7pm ssir quddiesa għat-tfal li fiha ssir il-preżentazzjoni tat-trabi li tgħammdu fl-aħħar sena lill-Qalb bla tebgħa ta’ Marija.

It-Tlieta, 19 ta’ Ġunju - Filgħodu sa jsir it-tindif taċ-Ċentru bi preparazzjoni għall-Festa. Kull għajnuna hija apprezzata. Dakinhar ma ssirx l-adorazzjoni fil-Knisja fl-10am.

It-Tlieta, 19 ta' Ġunju - Miżżewġin li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali, dawk li żżewġu fl-aħħar sena u dawk li se jiżżewġu s-sena d-dieħla.

Anniversarji

Bejn l-Erbgħa 20 u l-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju - It-Tridu bi preparazzjoni għall-Festa fis-7pm. Fil-quddiesa tal-Ġimgħa jkun amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Tkun ħaġa sabiħa li ngħinu lill-morda jaslu sal-Knisja dakinhar. Min jista’ joffri għajnuna jew min għandu bżonn it-trasport jgħarraf lill-kappillan. Dawk li jixtiequ jirċievu l-Griżma tal-Morda għandhom jagħtu isimhom lill-kappillan sa nhar l-Erbgħa.

Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju - Waqt il-marċ tal-festa sa ssir festa għat-tfal bi statwa żgħira tal-Madonna li jġorruha huma stess. Fit-8pm t-tfal kollha huma mistiedna jkunu fuq iz-zuntier.

Is-Sibt 23 ta’ Ġunju - Lejlet il-Festa, ssir Translazzjoni tar-relikwa fis-5.45pm u wara ssir quddiesa fis-7pm.

Il-Ħadd 24 ta’ Ġunju - Jum il-Festa, l-quddies ikun fis-6am, fid-9.30am u fis-6pm. Fid-9am jkun hemm it-talb ta’ filgħodu.

Fis-6.45pm issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Għasar u l-purċissjoni fit-toroq tar-raħal.

Il-Ħadd minn waranofsinhar mhux permess parkeġġ ta’ karozzi fit-toroq tal-purċissjoni. Għalhekk ikun tajjeb li nikkollaboraw mal-pulizija billi nneħħu l-karozzi minn qabel.

Kull għajnuna fit-tiżjin tal-knisja matul din il-ġimgħa tkun apprezzata ħafna. Dan jista’ jsir kull filgħodu mit-Tnejn sas-Sibt.

 

Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Sibt

Kull nhar ta' Sibt ikun hawn l-oratorju għat-tfal u adolexxenti li jibda fl-4.30pm u jispiċċa bil-quddiesa. Ikun hemm attivitajiet differenti għal kulħadd.
Issir ukoll laqgħa ta' formazzjoni għal grupp ta' abbatini ġodda li qegħdin jippreparaw għall-vestizzjoni. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma' dan il-grupp jistgħu jiġu nhar is-Sibt fl-3.30pm fil-crying room.

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com