Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija
Nawguraw sena mimlija sudisfazzjon u suċċess lill-istudenti u l-għalliema kollha li se jibdew sena skolastika ġdida fil-jiem li ġejjin. San Ġużepp ta' Kopertino ħarishom int.

Avviżi

It-Tlieta 26 ta’ Settembru, jibdew il-laqgħat ta’ katekeżi għat-tfal fil-5pm.

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru - Il-Festa ta’ San Mikiel

Se ssir quddiesa fil-Knisja ta’ San Mikiel fl-Imdawra fis-6.30pm. Dakinhar it-tfal ma jkollhomx katekeżi fil-5pm biex jieħdu sehem f’din il-quddiesa u ma jkunx hemm quddiesa fis-7pm fil-knisja parrokkjali.

Is-Sibt, 30 ta’ Settembru u l-Ħadd 1 ta’ Ottubru - Festa ta' San Franġisk t'Assisi

Se tkun iċċelebrata l-festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi fil-parroċċa tagħna fil-quddiesa tas-7pm. Wara l-quddiesa tas-Sibt filgħaxija ssir ċelebrazzjoni qasira li tfakkar il-mewt ta’ San Franġisk u d-dħul tiegħu fis-sema imsejħa “Transitu”. Il-patrijiet jistiednu lill-parruċċani kollha biex jaqsmu magħhom dan il-jum ta’ festa speċjali.

Is-Sibt, 30 ta' Settembru - L-Oratorju għat-Tfal

Jerġa’ jibda jsir l-oratorju għat-tfal u adolexxenti li jibda fl-4.30pm u jispiċċa bil-quddiesa. Ikun hemm attivitajiet differenti għal kulħadd.

 

 


Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

 

Kull nhar ta' Tlieta u Ħamis

  • Adorazzjoni Kumunitarja
  • Kull nhar ta’ Tlieta ssir l-Adorazzjoni Ewkaristika fis-skiet fil-Knisja bejn l-10 am u nofsinhar.
  • Kull nhar ta' Ħamis wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com