Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru 2017 - L-Anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof.

Fis-6.30pm sa ssir quddiesa fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta. Wara tibda l-assemblea djoċesana fil-Katekumenju tal-Mosta.

Is-Sibt, 25 ta’ Novembru 2017- Pasta Night fiċ-Ċentru Parrokkjali

Pasta Night b'riżq il-festa. Booking fis-sagristija jew għand il-membri tal-Kumitat.

Il-Ħadd, 26 ta’ Novembru 2017 - Festa ta’ Kristu Re

Sa ssir Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera fil-5pm.

Is-Sibt, 2 ta’ Diċembru 2017 - Irtir tar-Randan

Sa jsir l-irtir tal-Bidu tar-Randan fil-Knisja ta’ Selmun bejn id-9am u nofsinhar. Min sa jattendi għandu jinkiteb dil-ġimgħa fis-sagristija.

Matul ix-xahar ta’ Novembru

Kull nhar ta’ Erbgħa, Ġimgħa u Ħadd ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju fil-11.30am. Il-quddiesa tal-Ġimgħa filgħaxija fil-knisja parrokkjali tkun b’suffraġju għall-erwieħ tal-mejtin kollha li isimhom jitqiegħed fil-qoffa ta’ fuq l-altar ta’ Sant’Antnin. Min irid jista’ jieħu l-formola minn ħdejn il-bibien tal-Knisja. Id-donazzjonijiet ta’ flus li jitqiegħdu ma’ dawn l-ismijiet imorru għall-fond tal-karità tal-parroċċa.

Kull nhar ta’ Sibt - Oratorju għat-Tfal

Kull nhar ta' Sibt ikun hawn l-oratorju għat-tfal u adolexxenti li jibda fl-4.30pm u jispiċċa bil-quddiesa. Ikun hemm attivitajiet differenti għal kulħadd. Min-nhar is-Sibt li ġej sa tibda ssir il-laqgħa ta’ formazzjoni għal grupp ta’ abbatini ġodda li qegħdin jippreparaw għall-vestizzjoni. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma’ dan il-grupp jistgħu jiġu nhar is-Sibt fl-4.30pm fil-crying room.

Ġita għal Ruma u Assisi

Għad fadal l-aħħar ftit postijiet għall-pellegrinaġġ li sa jsir bejn l-1 u t-8 ta’ April għal Assisi, Ruma, Loreto, La Verna u Osimo. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma’ dan il-grupp huma mħeġġa jibbukkjaw mill-aktar fis. Il-prezz hu tajjeb ħafna għalhekk inħeġġukom ma titilfux din l-okkażjoni.

 


Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

 

Kull nhar ta' Tlieta u Ħamis

  • Adorazzjoni Kumunitarja
  • Kull nhar ta’ Tlieta ssir l-Adorazzjoni Ewkaristika fis-skiet fil-Knisja bejn l-10 am u nofsinhar.
  • Kull nhar ta' Ħamis wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com