Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

Bazaar b'risq il-festa fid-Dar Parrokkjali (faċċata tal-kunvent).

Hospice Malta

Wara kull quddiesa, fuq iz-zuntier sa jkun hemm membri tal-Hospice Malta li toffri kura paljattiva lil min ikun marid b’mard serju. Dawn sa jkunu qed iqassmu tifkira u jilqgħu d-donazzjonijiet biex ikunu jistgħu jibqgħu joffri s-servizzi tagħhom bla ħlas.

L-Erbgħa, 18 ta’ Ottubru 2017 - Festa ta' San Luqa u Talb għall-Paċi

Minbarra li nkunu qegħdin niċċelebraw il-festa tal-protettur tal-parroċċa tagħna San Luqa, sa nieħdu sehem f’inizjattiva internazzjonali ta’ talb għall-paċi. Għalhekk nistiednu lit-tfal kollha jinġabru fuq iz-zuntier biex fis-6.30 pm nitolbu r-rużarju għall-paċi fid-dinja. Wara jkun hemm quddiesa u tingħata tifkira lit-tfal preżenti.

Matul Ottubru, ix-xahar tar-Rużarju

Il-membru tal-leġjun ta’ Marija jitolbu r-rużarju kull nhar ta’ Tnejn fil-5.30pm fi Triq Manwel Bonnici matul ix-xahar ta’ Ottubru

 

Kull nhar ta’ Sibt - Oratorju għat-Tfal

Kull nhar ta' Sibt ikun hawn l-oratorju għat-tfal u adolexxenti li jibda fl-4.30pm u jispiċċa bil-quddiesa. Ikun hemm attivitajiet differenti għal kulħadd. Min-nhar is-Sibt li ġej sa tibda ssir il-laqgħa ta’ formazzjoni għal grupp ta’ abbatini ġodda li qegħdin jippreparaw għall-vestizzjoni. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma’ dan il-grupp jistgħu jiġu nhar is-Sibt fl-4.30pm fil-crying room.

Il-Ħin tal-quddies ta' filgħaxija

Infakkru li l-quddiesa ta’ filgħaxija tibqa’ tkun fis-7pm sas-Sibt 28 ta’ Ottubru.

 

 


Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

 

Kull nhar ta' Tlieta u Ħamis

  • Adorazzjoni Kumunitarja
  • Kull nhar ta’ Tlieta ssir l-Adorazzjoni Ewkaristika fis-skiet fil-Knisja bejn l-10 am u nofsinhar.
  • Kull nhar ta' Ħamis wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com