Avviżi – 13 ta’ Marzu 2022

Nhar l-Erbgħa 16 ta’ Marzu fis-6.45pm issir Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd.

Nhar il-Ħamis 17 ta’ Marzu fis-6.45pm tkun iċċelebrata l-Corda Pia li fiha nqimu l-pjagi ta’ Ġesù flimkien ma’ San Franġisk u Ommna Marija.

Matul ir-Randan il-Knisja tkun miftuħa kuljum bejn il-5.00am u s-7.30am u bejn is-5.45pm u s-7.00pm.
Nhar ta’ Ġimgħa tkun miftuħa wkoll bejn id-9.00am u l-11.00am.
Nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa fil-5.00am u fis-5.45pm issir il-Via Sagra.

Dawk li għadhom jixtiequ jagħmlu l-għotja tagħhom għan-nies li jeħtieġu l-għajnuna fl-Ukrajna jistgħu jagħmlu dan fil-kaxxa tad-donazzjonijiet ħdejn il-bieb ta’ barra.

Fetaħ il-booking għall-quddiesa li l-Papa Franġisku sa jmexxu fuq il-fosos tal-Furjana nhar il-Ħadd 3 ta’ April fl-10.15am. Hemm il-ħsieb li norganizzaw it-trasport għal dawk li jinkitbu mal-parroċċa sal-Ħadd 13 ta’ Marzu wara l-quddies. Min jixtieq jibbukkja għal rasu jista’ jimla’ l-formola fuq https://papafrangisku.mt/quddiesa. Dakinhar huwa meħtieġ ukoll is-servizz ta’ ushers għalhekk dawk li jistgħu joffru dan is-servizz għandhom jimlew il-formola fuq https://papafrangisku.mt/quddiesa.

Is-Sibt filgħaxija: Fi tmiem il-quddiesa nitolbu l-Għasar (it-talba ta’ filgħaxija tal-Knisja). Sa jitqassmulkom il-fuljetti. Lil dawk li ma jistgħux jibqgħu, nitolbuhom li joħorġu fis-skiet u ma jibqgħu eżatt quddiem il-bibien tal-Knisja biex nibqgħu f’ambjent ta’ ġabra u talb.

Avviżi – 6 ta’ Marzu 2022

Mit-Tnejn 7 sal-Ġimgħa 11 ta’ Marzu sa jsir kora ta’ eżerċizzi spiritwali fis-6.45pm. Il-predikatur ikun Dun Sergio Fenech.

Matul ir-Randan il-Knisja tkun miftuħa kuljum bejn il-5.00am u s-7.30am u bejn is-5.45pm u s-7.00pm.

Nhar ta’ Ġimgħa tkun miftuħa wkoll bejn id-9.00am u l-11.00am.

Nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa fil-5.00am u fis-5.45pm issir il-Via Sagra.

Matul din il-ġimgħa nġabru €330 għall-bżonnijiet tan-nies fl-Ukrajna fejn hemm ħames kunvent tal-patrijiet Franġiskani Konventwali li qegħdin joffru assistenza (u fi tnejn mill-kunventi anki rifuġju) lil min ikun fil-bżonn. Dawk li jixtiequ, jistgħu jagħmlu l-offerta tagħhom matul din il-ġimgħa. Fuq l-envelop għandu jkun hemm miktub “Ukrajna”.

Avviżi – 6 ta’ Frar 2022

Nhar l-Erbgħa 9 ta’ Frar issir Lectio Divina fis-7pm.

Nhar il-Ħamis 10 ta’ Frar, Festa ta’ San Pawl, il-quddies ikun bħal tal-Ħadd fis-6.00am, fl-10.00am u fis-6.15pm.

Minn nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Frar sal-Ħadd 13 ta’ Frar sa jkollna fostna x-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa mis-Santwarju tar-Rabat. Il-Ġimgħa fis-5.45pm nitolbu r-rużarju quddiem ix-xbieha tal-Ommna Marija fit-tifkira tal-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes.

Infakkru lill-Operaturi Pastorali biex jirreġistraw fuq knisja.mt/registrazzjoni.

Il-Kummissjoni Festa qed tbigħ ħelu b’risq il-Festa. Min jixtieq jista’ jordna mingħand il-membri tal-Kummissjoni.