• Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Mejju l-membri tal-leġjun ta’ Marija jitolbu r-rużarju fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja fil-5.00pm
  • Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Mejju fis-7.30pm issir Lectio Divina.
  • Nhar il-Ħamis 30 ta’ Mejju nfakkru s-60 sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja fil-quddiesa tas-7.00pm.
  • Nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Mejju fil-5.00pm isiru l-provi għat-tfal li sa jirċievu l-Ewwel Tqarbina flimkien mal-ġenituri tagħhom.
  • Nhar il-Ħadd 2 ta’ Ġunju niċċelebraw il-Festa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes tal-Mulej (Corpus Domini). Il-quddiesa tal-Ħadd filgħaxija tkun fil-5.30pm u wara ssir purċissjoni qasira b’Ġesù Sagramentat. (Ma jkunx hemm quddiesa fis-7.00pm)