Avviżi – 10 ta’ Marzu 2024

Nhar it-Tlieta 12 ta’ Marzu ssir l-aħħar laqgħa mill-kors ta’ Eżerċizzi Spiritwali għar-Randan immexxi minn P. Paul Darmanin OFM Conv. Waqt il-laqgħat għall-adulti jkun hemm ukoll laqgħa oħra għat-tfal.

Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Marzu tkompli l-mixja ta’ smigħ tal-Kelma ta’ Alla fil-Lectio Divina li ssir fis-6.45pm.

Nhar il-Ħamis 14 ta’ Marzu fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.

Nhar is-Sibt 2 ta’ Marzu fis-6.00pm nitolbu l-Għasar (it-talba ta’ filgħaxija tal-Knisja).

Nhar il-Ħadd 18 ta’ Marzu -lejlet festa pubblika – sa ssir laqgħa ta’ Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd f’forma ta’ seminar immexxi mis-Sur Mario Muscat SDC fis-7.30pm fid-Dar Parrokkjali. Ikun hemm ħin ta’ riflessjoni u wara nieklu xi ħaġa flimkien. Ikun hemm laqgħa għat-tfal ukoll.

Ħdejn il-bieb tal-Knisja ssibu envelopes li fihom tistgħu tpoġġu l-għotja ta’ karità ta’ dan ir-Randan għall-ikel li l-Kċina ta’ Marta tipprovdi lil nies fil-bżonn f’Malta. Dan tistgħu ġġibuhom magħkom il-Knisja fil-ġimgħat li ġejjin. Flus kontanti m’għandhomx jitħallew fil-kaxxa tal-ittri tal-kunvent jew tal-Uffiċċju Parrokkjali.

Il-Kummissjoni Festa qed tilqa’ l-ordinijiet tal-figolli b’riżq il-Festa. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Festa.

Minħabba li dawk li jgħinu fit-tindif tal-Knisja mhux dejjem ikunu jistgħu jiltaqgħu fl-istess ħin biex jagħtu s-servizz tagħhom, qed nistiednu lil dawk li jixtiequ jgħinu biex jagħtu d-dettalji tagħhom lill-patrijiet biex jinħoloq mezz ta’ komunikazzjoni bejn dawk li qed jgħinu u hekk kulħadd ikun jista’ joffri l-għajnuna fil-ħinjiet li jista’. Kull ftit għajnuna tagħmel differenza u għalhekk dawk li sa jagħtu d-dettalji tagħhom m’għandhomx iħossuhom obbligati li jiġu għal ħafna ħin jew bilfors. Dan qed isir biex inkunu nistgħu nikkordinaw aħjar il-ħidma li ssir. Grazzi mill-qalb lil kull min jgħin.

Avviżi – 18 ta’ Frar 2024

Nhar it-Tlieta 20 ta’ Frar jibda kors ta’ Eżerċizzi Spiritwali għar-Randan immexxi minn P. Paul Darmanin OFM Conv. Dawn l-erba’ laqgħa sa jsiru kull nhar ta’ Tlieta fit-8.00pm fid-Dar Parrokkjali. Waqt il-laqgħat għall-adulti jkun hemm ukoll laqgħa oħra għat-tfal.

Nhar l-Erbgħa 21 ta’ Frar tkompli l-mixja ta’ smigħ tal-Kelma ta’ Alla fil-Lectio Divina li ssir fis-6.45pm.

Nhar il-Ħamis 22 ta’ Frar fis-6.45pm issir iċ-ċelebrazzjoni Franġiskana tal-Corda Pia li fiha naduraw il-pjagi ta’ Ġesù filwaqt li nqimu t-tifkira tal-Verġni Marija Addolorata u l-pjagi ta’ San Franġisk. Din is-sena nfakkru t-800 sena minn meta San Franġisk irċieva l-pjagi.

Nhar is-Sibt 24 ta’ Frar sa jsir irtir tar-Randan fil-Knisja ta’ Selmun bejn id-9.15am u nofsinhar. Minħabba li nispiċċaw bl-ikel flimkien, dawk li ġejjin għandhom iħallu isimhom fis-sagristija sa nhar l-Erbgħa.

Nhar ta’ Sibt filgħaxija fis-6.00pm nitolbu l-Għasar (it-talba ta’ filgħaxija tal-Knisja)

Nhar is-Sibt 24 ta’ Frar filgħaxija l-Kummissjoni Festa qed torganizza Pasta Night fiċ-Ċentru Pastorali b’riżq il-Festa. Bookings għand il-membri tal-Kummissjoni jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Festa.