Avviżi 31 ta’ Diċembru 2023

Fil-quddiesa tal-Ħadd 31 ta’ Diċembru fis-6.15pm jitkanta l-innu Te Deum bħala tifħir u ringrazzjament lil Alla għas-sena li għaddiet.

Nhar it-Tnejn 1 ta’ Jannar niċċelebraw il-Festa ta’ Sidtna Marija Omm Alla. Il-quddies ikun bħall-Ħadd (fis-6.00am, fl-10.00am u fis-6.15pm). F’dan il-jum l-Insara għandhom l-obbigu li jieħdu sehem fil-quddiesa.

Il-ġbir fil-quddies tal-1 ta’ Jannar ikun għad-Dar tal-Providenza

Nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Jannar filgħodu sa ssir ħarġa għat-tfal tal-parroċċa. Dawk li jixtiequ jiġu għandhom iħallu isimhom fis-sagristija sa nhar it-Tlieta.

Nhar il-Ħadd 7 ta’ Jannar niċċelebraw l-Epifanija tal-Mulej.

Avviżi – 17 ta’ Diċembru 2023

Kull nhar ta’ Ħadd matul l-avvent, wara l-quddiesa tal-10.00am sa ssir attività għat-tfal bi tħejjija għall-Milied. Il-ġenituri huma mistiedna jieħdu sehem ma’ uliedhom. Ikun hemm kafè u xi ħaġa tajba.

Nhar it-Tnejn 18 ta’ Diċembru fis-6.45pm issir iċ-ċelebrazzjoni tal-għanjiet tal-Milied. Ngħixu mill-ġdid l-Istorja tas-Salvazzjoni permezz tal-għanjiet tradizzjonali tal-Milied u siltiet mill-Bibbja.

Nhar l-Erbgħa 20 ta’ Diċembru mument ta’ smigħ tal-Kelma ta’ Alla fl-Evanġelju permezz tal-Lectio Divina fis-6.45pm.

Nhar il-Ħamis 21 ta’ Diċembru ssir Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.45pm

Nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Diċembru issir Ċelebrazzjoni Penitenzjali bil-qrar fis-6.15pm

Nhar is-Sibt 23 ta’ Diċembru mit-8.30am ’il quddiem sa jsir it-tindif u l-armar tal-Knisja għall-Milied. Kull għajnuna tkun apprezzata aħna u nħejju għall-milied.

Nhar il-Ħadd 24 ta’ Diċembru fid-9.30am issir id-dimostrazzjoni bil-bambin Tluq miċ-ċentru parrokkjali, mal-wasla fil-Knisja tibda l-quddiesa tal-10.00am u wara jingħata rigal lit-tfal kollha preżenti.

Fl-24 ta’ Diċembru ma ssir il-quddiesa tas-6.15pm. Filgħaxija l-Knisja tiftaħ fl-10.30pm. Fil-11.00pm tibda l-velja mmexxija mill-grupp taż-żgħażagħ u ssir il-prietka tradizzjonali.

Nhar it-Tnejn 25 ta’ Diċembru f’nofsillejl tibda l-Quddiesa Solenni tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Il-quddies fil-jum tal-Milied ikun f’12.00am, fl-10.00am u fis-6.15pm.

Nhar l-Erbgħa 27 ta’ Diċembru fis-6.00pm sa ssir it-tifkira tal-presepju li San Franġisk għamel għall-ewwel darba 800 sena ilu billi aħna wkoll nerġgħu nagħmlu l-esperjenza ta’ Greccio. Id-dettalji jingħataw fil-jiem li ġejjn.

Avviżi – 10 ta’ Diċembru 2023

Kull nhar ta’ Ħadd matul l-avvent, wara l-quddiesa tal-10.00am sa ssir attività għat-tfal bi tħejjija għall-Milied. Il-ġenituri huma mistiedna jieħdu sehem ma’ uliedhom. Ikun hemm kafè u xi ħaġa tajba.

Nhar it-Tnejn 11 ta’ Diċembru sa jsir festin tal-Milied għal kulħadd (kemm parruċċani u anki dawk li jiffrekwentaw il-parroċċa tagħna) biex naqsmu l-ferħ ta’ dan iż-żmien bħala komunità. Dan sa jsir fiċ-Ċentru Parrokkjali (Triq P. Wistin Magro) fis-7.00pm. Kulħadd mistieden.

Nhar it-Tlieta 12 ta’ Diċembru il-Franġiskani kollha f’Malta sa jfakkru t-800 sena minn meta San Franġisk għamel l-ewwel presepju fi Greccio. Dan sa jsir f’mument ta’ talb fil-Knisja tal-Qawra fis-6.00pm.

Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Diċembru mument ta’ smigħ tal-Kelma ta’ Alla fl-Evanġelju permezz tal-Lectio Divina fis-6.45pm.

Nhar il-Ħamis 14 ta’ Diċembru ssir Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.45pm

Nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Diċembru tibda n-novena tal-Milied. Wara l-quddiesa tas-6.15pm ikun hemm riflessjoni qasira li tħejjina spiritwalment għall-Milied. Kuljum jittellgħu xi rigali għat-tfal preżenti.

Nhar is-Sibt 16 ta’ Diċembru nistednukom tingħaqdu magħna fid-dar parrokkjali fis-7.15pm fejn sa jintwera film dwar il-ġrajja tal-Milied u wara nieklu pizza flimkien.

Matul din il-ġimgħa l-Mulej sejjaħ fil-mewt lil Ċensu Bonnici. Il-funeral sa jsir nhar it-Tnejn fis-2.00pm. Filgħaxija ma ssirx il-quddiesa tas-6.15pm.