Avviżi – 19 ta’ Frar 2023

 

 • Nhar l-Erbgħa 22 ta’ Frar jibda r-Randan bl-Erbgħa tar-Rmied.

Fil-5.00am issir il-Via Sagra fil-Knisja u quddiesa fil-5.30am.

Fil-5.30pm issir Via Sagra fil-ġnien tal-Kunvent u wara pellegrinaġġ qasir lejn il-Knisja fejn issir quddiesa fil-6.15pm.

Fis-7.00pm jibda l-ewwel kors ta’ eżerċizzi tar-Randan li sa jsir kull nhar ta’ Erbgħa filgħaxija b’meditazzjoni fuq il-mixja tan-nisrani iggwidata mill-Evanġelju.

 

 • Nhar il-Ħamis 23 ta’ Frar issir Adorazzjoni tas-Salib fil-Knisja fis-6.45pm.

 

 • Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Frar jibdew il-Kwaranturi – Jiem ta’ Adorazzjoni Ewkaristika.

Bejn il-5.00pm u s-5.45pm issir Adorazzjoni flimkien mat-tfal u l-ġenituri tagħhom minflok il-laqgħa ta’ katekeżi.

Fis-5.45pm jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat.

Wara l-quddiesa tas-6.15pm ikun hemm ħin ta’ Adorazzjoni sat-8.00pm. Dan il-ħin ikun animat mill-grupp taż-żgħażagħ tal-parroċċa.

 

 • Is-Sibt 25 ta’ Frar fis-6.00am ikun espost Ġesù Sagramentat sa nofsinhar. Fis-7.00am isir iċ-ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum.

Fil-5.30pm jingħad ir-Rużarju u fis-6.00pm issir it-talba ta’ filgħaxija (l-Għasar). Fis-6.15pm tibda l-quddiesa u wara l-Knisja tibqa’ miftuħa għall-Adorazzjoni Ewkaristika sal-11.00pm.

 

 • Il-Ħadd 26 ta’ Frar ssir l-espożizzjoni wara l-quddiesa tas-6.00am sad-9.30am.

Wara l-quddiesa tal-10.00am, li fiha xi adolexxenti sa jitolbu li jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, ikun hemm laqgħa għall-ġenituri tagħhom fil-Knisja.

Filgħaxija l-Knisja tiftaħ fil-5.30pm u fis-6.10pm tingħata l-barka sagramentali.

 

Tajjeb li fil-ħin ta’ adorazzjoni dejjem ikun hemm xi ħadd fil-Knisja u għalhekk nitolbu lil dawk li jistgħu joffru xi ftit ħin biex iħallu isimhom fis-sagristija.

 

Matul il-jiem li ġejjin sa jitqassam programm dettaljat tar-Randan fid-djar kollha tal-parroċċa. Id-dettalji jkunu wkoll fuq il-paġna ta’ facebook tal-parroċċa u fuq is-sit www.parroccaburmarrad.com.

Avviżi – 25 ta’ Settembru 2022

 • Mil-lum il-quddiesa ta’ filgħaxija tibda tkun kuljum fis-6.15pm filwaqt li l-quddiesa tal-Ħadd fl-10.00am tkun bis-sehem tat-tfal li jattendu għall-katekeżi fil-parroċċa.
 • Nhar it-Tnejn 26 ta’ Settembru sa ssir il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Kummissjoni Festa. Dawk li jixtiequ jkunu membri ta’ din il-kummissjoni għandhom jgħarrfu lill-kappillan.
 • Nhar it-Tlieta 27 ta’ Settembru sa ssir laqgħa għal-letturi u l-animaturi tal-liturġija fis-7.00pm fil-Knisja. Din hija laqgħa ta’ formazzjoni importanti ħafna u nħeġġu li l-letturi kollha jkunu preżenti.
 • Nhar l-Erbgħa fis-6.45pm issir il-Lectio Divina fuq is-silta tal-Evanġelju tal-Ħadd.
 • Nhar il-Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja. Fi tmiem il-ġimgħa li ġejja nkunu qed niċċelebraw il-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Għalhekk nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Settembru fis-6.15pm ikollna ċelebrazzjoni penitenzjali bis-sagrament tal-qrar.
 • Nhar is-Sibt 1 ta’ Ottubru nfakkru d-dħul ta’ San Franġisk fil-ħajja ta’ dejjem permezz tat-Transtu u l-Quddiesa fis-6.15pm.
 • Nhar il-Ħadd 2 ta’ Ottubru, wara l-quddiesa tal-10.00am, jkun hemm ħin ta’ attivitajiet għall-familja kollha fil-bitħa tal-kunvent. Dawn l-attivitajiet għat-tfal u l-familja jkunu marbuta mal-ambjent u l-ħolqien li fihom San Franġisk ra s-sbuħija ta’ Alla. Għal nofsinhar ikun hemm l-ikel għall-bejgħ biex inkunu nistgħu ngħaddu ħin flimkien bħala familja nisranija. Fl-4.00pm isir it-tberik tal-annimali domestiċi għand Piscopo Gardens.

Avviżi – L-4 ta’ Settembru 2022

Nhar il-Ħamis 8 ta’ Settembru niċċelebraw is-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija.
Il-quddies ikun fil-5.30am u fis-7.00pm.

Għal din il-ġimgħa biss mhux sa jsiru l-Lectio Divina u l-Adorazzjoni Ewkaristika.

Bħala għeluq tal-attivitajiet tas-sajf għat-tfal sa ssir quddiesa nhar il-Ġimgħa fis-
7.00pm u wara jkun hemm logħob fil-bitħa tal-kunvent bejn is-7.30 u 8.30pm għat-tfal
u wara għaż-żgħażagħ.

Dawk li jixtiequ jirreġistraw lil uliedhom għall-katekeżi fil-parroċċa għall-ewwel darba
jistgħu jagħmlu dan fis-sagristija wara l-quddies kollu tal-Ħadd 11 u 18 ta’ Settembru.
Għandhom ikunu preżenti ż-żewġ ġenituri. Il-laqgħat ta’ katekeżi jkunu nhar ta’
Ġimgħa fil-5.00pm u l-Ħadd fl-10.00am.