It-Tnejn 15 ta’ Mejju sa ssir l-Assemblea Parrokkjali fit-7.45pm fid-Dar Parrokkjali. Dan hu appuntament speċjali għall-parroċċa għaliex fl-assemblea, kull min għandu għal qalbu l-ħajja tal-parroċċa tagħna, hu mistieden biex jgħin fil-proċess ta’ diskussjoni attenta għar-rieda ta’ Alla u evalwazzjoni biex il-parroċċa tagħna tkun komunità aktar ħajja. Kulħadd mistieden.

It-Tlieta 16 ta’ Mejju isir it-tberik ta’ Triq San Pawl Milqi u parti minn Triq P. Wistin Magro. Ikun hemm mument ta’ talb mal-familji ta’ dawn it-toroq fi Triq P. Wistin Magro (kantuniera ma’ Triq San Pawl Milqi) fis-7.00pm.

L-Erbgħa 17 ta’ Mejju issir Lectio Divina fis-7.30pm.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Mejju isir it-tberik ta’ Triq P. Wistin Magro (in-naħa taċ-Ċentru) u Triq ir-Rumani. Ikun hemm mument ta’ talb mal-familji ta’ dawn it-toroq quddiem iċ-Ċentru Parrokkjali fis-7.00pm.

Il-quddiesa ta’ filgħaxija nhar it-Tlieta u l-Ġimgħa tkun fis-6.15pm. (Il-Knisja tiftaħ fis-6.00pm).

Is-Sibt 20 ta’ Mejju ssir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Qrara tat-tfal fil-5.00pm fil-Knisja.