Nhar it-Tlieta 17 ta’ Ottubru nissieħbu mal-Insara fl-Art Imqaddsa u madwar id-dinja f’ġurnata ta’ talb u sawm għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni.

Il-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jitolbu r-Rużarju fi Triq Manwel Bonnici fil-5.00pm.

Nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru issir Lectio Divina fis-6.45pm. Kulħadd mistieden.

Nhar il-Ħamis 19 ta’ Ottubru issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.45pm.

Sa jkun hemm biskuttini għall-bejgħ b’risq il-Festa. Min jixtieq jista’ jordna fuq il-paġna ta’ Facebook, Festa Qalb bla tebgħa ta’ Marija Burmarrad.