Matul din il-ġimgħa l-Patrijiet Franġiskani Konventwali sa jkunu qed jiċċelebraw it-tieni parti tal-Kapitlu Provinċjali. Nitolbu għall-Patrijiet biex f’dawn il-jiem jagħarfu r-rieda ta’ Alla għalihom f’dan il-mument partikulari.
Għalhekk għal din il-ġimgħa biss bejn nhar it-Tlieta u l-Ġimgħa sa ssir quddiesa waħda fis-6.15pm biss. Filgħodu jintalab ir-Rużarju fil-5.30am, filgħaxija t-talba tar-rużarju tkun fis-5.50pm u l-quddiesa fis-6.15pm. Din il-ġimgħa ma jsirux il-Lectio Divina u l-Adorazzjoni Ewkaristika.
 
Nhar it-Tlieta 24 ta’ Ottubru l-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jitolbu r-Rużarju fi Triq l-Insolja fil-5.00pm.