Eżerċizzi għall-Familja Kollha

Wasalna biex nibdew ir-Randan. Nistednukom għal żewġ appuntamenti importanti fil-bidu ta’ dan ir-Randan. 

Nhar l-Erbgħa 26 ta’ Frar, l-Erbgħa tal-Irmied, ikollna l-quddiesa fis-6.15pm fil-Knisja.

Nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Frar, laqgħa Spiritwali għall-familja kollha (ara l-poster t’hawn taħt). 

Tkun ħaġa sabiħa li niltaqgħu.