Avviżi – 14 ta’ Mejju 2023

It-Tnejn 15 ta’ Mejju sa ssir l-Assemblea Parrokkjali fit-7.45pm fid-Dar Parrokkjali. Dan hu appuntament speċjali għall-parroċċa għaliex fl-assemblea, kull min għandu għal qalbu l-ħajja tal-parroċċa tagħna, hu mistieden biex jgħin fil-proċess ta’ diskussjoni attenta għar-rieda ta’ Alla u evalwazzjoni biex il-parroċċa tagħna tkun komunità aktar ħajja. Kulħadd mistieden.

It-Tlieta 16 ta’ Mejju isir it-tberik ta’ Triq San Pawl Milqi u parti minn Triq P. Wistin Magro. Ikun hemm mument ta’ talb mal-familji ta’ dawn it-toroq fi Triq P. Wistin Magro (kantuniera ma’ Triq San Pawl Milqi) fis-7.00pm.

L-Erbgħa 17 ta’ Mejju issir Lectio Divina fis-7.30pm.

Il-Ġimgħa 19 ta’ Mejju isir it-tberik ta’ Triq P. Wistin Magro (in-naħa taċ-Ċentru) u Triq ir-Rumani. Ikun hemm mument ta’ talb mal-familji ta’ dawn it-toroq quddiem iċ-Ċentru Parrokkjali fis-7.00pm.

Il-quddiesa ta’ filgħaxija nhar it-Tlieta u l-Ġimgħa tkun fis-6.15pm. (Il-Knisja tiftaħ fis-6.00pm).

Is-Sibt 20 ta’ Mejju ssir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Qrara tat-tfal fil-5.00pm fil-Knisja.

Avviżi – 19 ta’ Frar 2023

 

 • Nhar l-Erbgħa 22 ta’ Frar jibda r-Randan bl-Erbgħa tar-Rmied.

Fil-5.00am issir il-Via Sagra fil-Knisja u quddiesa fil-5.30am.

Fil-5.30pm issir Via Sagra fil-ġnien tal-Kunvent u wara pellegrinaġġ qasir lejn il-Knisja fejn issir quddiesa fil-6.15pm.

Fis-7.00pm jibda l-ewwel kors ta’ eżerċizzi tar-Randan li sa jsir kull nhar ta’ Erbgħa filgħaxija b’meditazzjoni fuq il-mixja tan-nisrani iggwidata mill-Evanġelju.

 

 • Nhar il-Ħamis 23 ta’ Frar issir Adorazzjoni tas-Salib fil-Knisja fis-6.45pm.

 

 • Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Frar jibdew il-Kwaranturi – Jiem ta’ Adorazzjoni Ewkaristika.

Bejn il-5.00pm u s-5.45pm issir Adorazzjoni flimkien mat-tfal u l-ġenituri tagħhom minflok il-laqgħa ta’ katekeżi.

Fis-5.45pm jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat.

Wara l-quddiesa tas-6.15pm ikun hemm ħin ta’ Adorazzjoni sat-8.00pm. Dan il-ħin ikun animat mill-grupp taż-żgħażagħ tal-parroċċa.

 

 • Is-Sibt 25 ta’ Frar fis-6.00am ikun espost Ġesù Sagramentat sa nofsinhar. Fis-7.00am isir iċ-ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum.

Fil-5.30pm jingħad ir-Rużarju u fis-6.00pm issir it-talba ta’ filgħaxija (l-Għasar). Fis-6.15pm tibda l-quddiesa u wara l-Knisja tibqa’ miftuħa għall-Adorazzjoni Ewkaristika sal-11.00pm.

 

 • Il-Ħadd 26 ta’ Frar ssir l-espożizzjoni wara l-quddiesa tas-6.00am sad-9.30am.

Wara l-quddiesa tal-10.00am, li fiha xi adolexxenti sa jitolbu li jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, ikun hemm laqgħa għall-ġenituri tagħhom fil-Knisja.

Filgħaxija l-Knisja tiftaħ fil-5.30pm u fis-6.10pm tingħata l-barka sagramentali.

 

Tajjeb li fil-ħin ta’ adorazzjoni dejjem ikun hemm xi ħadd fil-Knisja u għalhekk nitolbu lil dawk li jistgħu joffru xi ftit ħin biex iħallu isimhom fis-sagristija.

 

Matul il-jiem li ġejjin sa jitqassam programm dettaljat tar-Randan fid-djar kollha tal-parroċċa. Id-dettalji jkunu wkoll fuq il-paġna ta’ facebook tal-parroċċa u fuq is-sit www.parroccaburmarrad.com.

Avviżi – 25 ta’ Settembru 2022

 • Mil-lum il-quddiesa ta’ filgħaxija tibda tkun kuljum fis-6.15pm filwaqt li l-quddiesa tal-Ħadd fl-10.00am tkun bis-sehem tat-tfal li jattendu għall-katekeżi fil-parroċċa.
 • Nhar it-Tnejn 26 ta’ Settembru sa ssir il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Kummissjoni Festa. Dawk li jixtiequ jkunu membri ta’ din il-kummissjoni għandhom jgħarrfu lill-kappillan.
 • Nhar it-Tlieta 27 ta’ Settembru sa ssir laqgħa għal-letturi u l-animaturi tal-liturġija fis-7.00pm fil-Knisja. Din hija laqgħa ta’ formazzjoni importanti ħafna u nħeġġu li l-letturi kollha jkunu preżenti.
 • Nhar l-Erbgħa fis-6.45pm issir il-Lectio Divina fuq is-silta tal-Evanġelju tal-Ħadd.
 • Nhar il-Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja. Fi tmiem il-ġimgħa li ġejja nkunu qed niċċelebraw il-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Għalhekk nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Settembru fis-6.15pm ikollna ċelebrazzjoni penitenzjali bis-sagrament tal-qrar.
 • Nhar is-Sibt 1 ta’ Ottubru nfakkru d-dħul ta’ San Franġisk fil-ħajja ta’ dejjem permezz tat-Transtu u l-Quddiesa fis-6.15pm.
 • Nhar il-Ħadd 2 ta’ Ottubru, wara l-quddiesa tal-10.00am, jkun hemm ħin ta’ attivitajiet għall-familja kollha fil-bitħa tal-kunvent. Dawn l-attivitajiet għat-tfal u l-familja jkunu marbuta mal-ambjent u l-ħolqien li fihom San Franġisk ra s-sbuħija ta’ Alla. Għal nofsinhar ikun hemm l-ikel għall-bejgħ biex inkunu nistgħu ngħaddu ħin flimkien bħala familja nisranija. Fl-4.00pm isir it-tberik tal-annimali domestiċi għand Piscopo Gardens.