Avviżi – 19 ta’ Settembru 2021

Illum tibda l-katekeżi tat-tfal permezz tal-quddiesa tal-10am. Id-dettalji kollha flimkien mal-materjal marbut mal-katekeżi jinsabu fuq il-paġna ta’ Facebook “Footsteps Burmarrad”.

Sa jsiru żewġ laqgħat għal-letturi u l-animaturi tal-kant fil-quddies tal-parroċċa tagħna. Dawn sa jsiru nhar it-Tnejn 20 ta’ Settembru fis-7.30pm u nhar il-Ħadd 26 ta’ Settembru fil-11.00am. Dawk li diġà jagħtu dan is-servizz u dawk li jixtiequ jibdew għandhom jiġu għal waħda minn dawn il-laqgħat li huma importanti biex wieħed ikun jista’ jagħti dan is-servizz fil-liturġija bl-aħjar mod possibbli.

Matul il-ġimgħa li ġejja l-patrijiet Franġiskani Konventwali sa jkunu qed jiċċelebraw il-Kapitlu Provinċjali biex jirriflettu fuq il-ħajja tagħhom u jagħrfu dak li l-Mulej qiegħed isejħilhom biex jagħmlu. Inżommu lill-patrijiet fit-talb tagħna.

Nirringrazzjaw lil Patri Robert Calleja għall-preżenza u s-servizz tiegħu fil-parroċċa matul is-sajf. Nitolbu għalih u nixtiequlu kull ġid huwa u jkompli l-istudju f’Ruma.

Avviżi – 29 ta’ Awwissu 2021

Matul ix-xahar ta’ Settembru, wara l-quddies tas-Sibt u l-Ħadd issir ir-reġistrazzjoni tat-tfal li sa jibdew jattendu għall-katekeżi fil-parroċċa. It-tfal li mhumiex mgħammdin fil-parroċċa jkunu jeħtieġu ċertifikat reċenti tal-magħmudija. Dawk li kienu diġà rreġistrati fis-snin ta’ qabel m’għandhomx bżonn jerġgħu jinkitbu u sa jirċievu imejl bid-dettalji fil-jiem li ġejjin.

Infakkru li l-parteċipizzjoni fiż-żewġ laqgħat ta’ kull ġimgħa hija obbligatorja għat-tfal tas-snin kollha.​

Avviżi – 22 ta’ Awwissu 2021

It-Tlieta 24 ta’ Awwissu sa ssir quddiesa għat-tfal fis-7pm. Wara jkun hemm logħob organizzat miż-żgħażagħ tal-parroċċa. Dan sa jsir fil-bitħa tal-kunvent skont il-miżuri għall-ħarsien tas-saħħa. Inħeġġu lit-tfal jieħdu sehem.

Il-Ħamis 26 ta’ Awwissu ssir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm bit-tema “Sabiħ tagħti ħajtek” bis-sehem taż-żgħażagħ li bħalissa qed jagħmlu esperjenza ta’ summer camp flimkien.

Il-Ġimgħa 27 ta’ Awwissu fis-7.30pm sa ssir laqgħa fil-Knisja bit-tema “Il-valur tal-ħajja umana”. Tkun ħaġa sabiħa li flimkien nirriflettu dwar is-sbuħija u l-qdusija tal-ħajja ta’ kull bniedem.