Avviżi – 16 ta’ Mejju 2021

Nitolbu għaż-żgħażagħ li sa jirċievu l-Griżma tal-Isqof nhar il-Ħadd li ġej biex l-Ispirtu s-Santu li sa jissawwab fuqhom jimlihom bil-ħajja ġdida ta’ Ġesù huma u jikkonfermaw il-fidi tagħhom u jsaħħu r-rabta tagħhom mal-komunità nisranija.

Nhar il-Ħamis fis-7.30pm sa jsiru l-provi għal dawk li sa jirċievu l-Griżma tal-Isqof flimkien mal-parrini tagħhom wara mument qasir ta’ talb flimkien.

F’dan iż-żmien tas-sena hija drawwa li jsir it-tindif tal-partijiet tal-knisja li ma jitnaddfux kull ġimgħa. Biex dan ikun jista’ jsir hija meħtieġa l-għajnuna ta’ aktar nies u għalhekk nitolbu lil dawk li jistgħu jagħtu xi ftit għajnuna biex jiġu nhar ta’ Tnejn wara t-8am.

Nhar is-Sibt 22 ta’ Mejju, l-Kummissjoni Festa sa torganizza Burger Delivery Night. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Mejju.

Avviżi – 9 ta’ Mejju 2021

Minn nhar it-Tnejn 10 ta’ Mejju jerġgħu jibdew jiltaqgħu l-għaqdiet fil-parroċċa.

  • Nhar it-Tlieta fid-9am jiltaqa’ l-Leġjun ta’ Marija u
  • Nhar il-Ġimgħa fis-7.30pm jiltaqgħu l-adolexxenti u ż-żgħażagħ.
  • Il-katekeżi tat-tfal issir skont kif indikat mill-katekisti.

Għandhom jitħarsu dejjem id-direttivi li ħarġu l-awtoritajiet tas-saħħa.

F’dan iż-żmien tas-sena hija drawwa li jsir it-tindif tal-partijiet tal-knisja li ma jitnaddfux kull ġimgħa. Biex dan ikun jista’ jsir hija meħtieġa l-għajnuna ta’ aktar nies u għalhekk nitolbu lil dawk li jistgħu jagħtu xi ftit għajnuna biex jiġu nhar ta’ Tnejn wara t-8am.

Nhar is-Sibt 22 ta’ Mejju, il-Kummissjoni Festa sa torganizza Burger Delivery Night. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Mejju.

Avviżi 25 ta’ April 2021

Illum l-aħħar Ħadd tax-xahar, issir il-ġabra speċjali għall-knisja u l-parroċċa. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Illum huwa Jum il-Vokazzjonijiet. Nitolbu b’mod speċjali biex il-Mulej ikompli jsejjaħ aktar żgħażagħ għall-ħajja kkonsagrata għas-servizz tal-Knisja.

Nhar il-Ġimgħa 30 ta’ April sa jkun Ordnat saċerdot P. Etienne Gilson, Franġiskan Konventwali. Din l-ordinazzjoni sa ssir fil-Knisja tax-Xewkija Għawdex u tistgħu ssegwuha fuq l-istazzjon Xejk. Dakinhar il-knisja ma tiftaħx filgħaxija.

Nhar il-Ħadd 2 ta’ Mejju, wara l-quddiesa tal-10am nistiednu lill-ġenituri ta’ dawk it-tfal li sa jirċievu l-Ewwel Tqarbina biex jibqgħu fil-knisja biex jingħataw xi tagħrif dwar il-preparazzjoni għall-Ewwel Tqarbina.