Avviżi – 30 ta’ Mejju 2021

Il-Ħamis 3 ta’ Ġunju wara l-quddiesa tas-7pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Corpus Domini – Il-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù. Tkun ħaġa sabiħa li, għalkemm din is-sena ma nistgħux nagħmlu l-purċissjoni b’Ġesù Sagramentat, ngħaddu ftit ħin fit-talb u l-adorazzjoni flimkien.

Il-Ħadd 6 ta’ Ġunju grupp ta’ tfal mill-parroċċa tagħna sa jirċievu l-Ewwel Tqarbina. Nitolbu għalihom biex din il-laqgħa tagħhom ma’ Ġesù tkompli tkabbar l-imħabba tiegħu fihom.

Infakkru li bħala nsara huwa dmir tagħna li nħarsu saħħitna u saħħet xulxin u għalhekk, sakemm mhix indikat mod ieħor mit-tobba tagħna, aħna għandna nieħdu t-tilqima kontra l-Covid-19. Dawk li għadhom ma applikawx u ma jafux kif għandhom jagħmlu dan jistgħu jkellmu lill-patrijiet wara l-quddiesa biex issir l-applikazzjoni mill-knisja stess.

Avviżi – 16 ta’ Mejju 2021

Nitolbu għaż-żgħażagħ li sa jirċievu l-Griżma tal-Isqof nhar il-Ħadd li ġej biex l-Ispirtu s-Santu li sa jissawwab fuqhom jimlihom bil-ħajja ġdida ta’ Ġesù huma u jikkonfermaw il-fidi tagħhom u jsaħħu r-rabta tagħhom mal-komunità nisranija.

Nhar il-Ħamis fis-7.30pm sa jsiru l-provi għal dawk li sa jirċievu l-Griżma tal-Isqof flimkien mal-parrini tagħhom wara mument qasir ta’ talb flimkien.

F’dan iż-żmien tas-sena hija drawwa li jsir it-tindif tal-partijiet tal-knisja li ma jitnaddfux kull ġimgħa. Biex dan ikun jista’ jsir hija meħtieġa l-għajnuna ta’ aktar nies u għalhekk nitolbu lil dawk li jistgħu jagħtu xi ftit għajnuna biex jiġu nhar ta’ Tnejn wara t-8am.

Nhar is-Sibt 22 ta’ Mejju, l-Kummissjoni Festa sa torganizza Burger Delivery Night. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Mejju.

Avviżi – 9 ta’ Mejju 2021

Minn nhar it-Tnejn 10 ta’ Mejju jerġgħu jibdew jiltaqgħu l-għaqdiet fil-parroċċa.

  • Nhar it-Tlieta fid-9am jiltaqa’ l-Leġjun ta’ Marija u
  • Nhar il-Ġimgħa fis-7.30pm jiltaqgħu l-adolexxenti u ż-żgħażagħ.
  • Il-katekeżi tat-tfal issir skont kif indikat mill-katekisti.

Għandhom jitħarsu dejjem id-direttivi li ħarġu l-awtoritajiet tas-saħħa.

F’dan iż-żmien tas-sena hija drawwa li jsir it-tindif tal-partijiet tal-knisja li ma jitnaddfux kull ġimgħa. Biex dan ikun jista’ jsir hija meħtieġa l-għajnuna ta’ aktar nies u għalhekk nitolbu lil dawk li jistgħu jagħtu xi ftit għajnuna biex jiġu nhar ta’ Tnejn wara t-8am.

Nhar is-Sibt 22 ta’ Mejju, il-Kummissjoni Festa sa torganizza Burger Delivery Night. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Mejju.