Nhar l-Erbgħa 10 ta’ Frar infakkru n-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta. Din is-sena mhux possibbli niċċelebraw il-quddiesa fil-Knisja ta’ San Pawl Milqi għalhekk il-quddies kollu tat-Tlieta filgħaxija u l-Erbgħa jsir fil-knisja parrokkjali fil-ħinijiet tal-Ħdud (6.00am, 10.00am u 6.15pm).