• Illum il-Knisja tiċċelebra l-ġurnata missjunarja hija u tiftakar fis-sejħa li jagħmlilna l-Mulej li nwasslu l-kelma tiegħu lid-dinja kollha. Għalhekk il-ġabra li sa ssir tmur għall-missjonijiet tal-Knisja madwar id-dinja.
  • Il-membri tal-Kummissjoni Festa qegħdin ibiegħu ħelu u pjanti fuq iz-zuntier b’riżq il-festa.
  • Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Ottubru fl-okkażjoni tat-800 anniversarju miż-żjara ta’ San Franġisk lis-Sultan Malik al Kamil sa jintwera l-film “The Sultan and the Saint” fiċ-ĊAK Birkirkara.
  • Mill-Ħadd 27 ta’ Ottubru il-quddiesa ta’ filgħaxija fil-parroċċa tagħna tibda tkun fis-6.15pm.
  • Matul ix-xahar ta’ Novembru, kull nhar ta’ Ġimgħa, il-quddiesa tas-6.15pm tkun b’suffraġju għall-mejtin għeżież tagħna. Minn ħdejn il-bibien tal-Knisja ssibu l-formoli biex jinkitbu l-ismijiet tal-mejtin li jitqiegħdu flimkien mal-offerta fil-qoffa li tinsab quddiem l-altar.