Nitolbu għaż-żgħażagħ li sa jirċievu l-Griżma tal-Isqof nhar il-Ħadd li ġej biex l-Ispirtu s-Santu li sa jissawwab fuqhom jimlihom bil-ħajja ġdida ta’ Ġesù huma u jikkonfermaw il-fidi tagħhom u jsaħħu r-rabta tagħhom mal-komunità nisranija.

Nhar il-Ħamis fis-7.30pm sa jsiru l-provi għal dawk li sa jirċievu l-Griżma tal-Isqof flimkien mal-parrini tagħhom wara mument qasir ta’ talb flimkien.

F’dan iż-żmien tas-sena hija drawwa li jsir it-tindif tal-partijiet tal-knisja li ma jitnaddfux kull ġimgħa. Biex dan ikun jista’ jsir hija meħtieġa l-għajnuna ta’ aktar nies u għalhekk nitolbu lil dawk li jistgħu jagħtu xi ftit għajnuna biex jiġu nhar ta’ Tnejn wara t-8am.

Nhar is-Sibt 22 ta’ Mejju, l-Kummissjoni Festa sa torganizza Burger Delivery Night. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Mejju.