Nhar it-Tnejn, 14 ta’ Awwissu hija l-Festa ta’ San Massimiljan Kolbe. Dawk li
jixtiequ jsiru jafu aktar dwaru jistgħu jieħdu fuljett bil-ħajja tiegħu fil-qosor minn ħdejn
il-bibien tal-Knisja. Flimkien mal-ħajja ta’ San Massimiljan issibu wkoll fuljett bil-ħajja
ta’ Santa Klara ta’ Assisi.

Nhar it-Tlieta, 15 ta’ Awwissu niċċelebraw is-Solennità tat-Tlugħ fis-sema ta’ Sidtna
Marija (Santa Marija). Il-ħin tal-quddies ikun bħal tal-Ħadd fis-6.00am, fl-10.00am u
fis-7.00pm.
It-Tnejn filgħaxija ssir il-quddiesa tal-Vġili.
Din hija Festa kkmandata u għalhekk hemm l-obbligu tal-parteċipazzjoni fil-quddiesa.

Nhar l-Erbgħa, 16 ta’ Awwissu issir il-Lectio Divina fis-7.30pm.

Nhar il-Ħamis, 17 ta’ Awwissu issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm.