It-Tnejn, 23 ta’ Mejju sa ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li sa jirċievu l-Ewwel Tqarbina fis-6.00pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

It-Tlieta, l-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jkunu qed jitolbu r-rużarju fil-kjostru tal-kunvent kull nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm.

L-Erbgħa, ssir Lectio Divina fuq is-Silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-7.30pm

Il-Ħamis, issir Adorazzjoni Ewkarisika fis-7.30pm.

Is-Sibt, 28 ta’ Mejju sa tkun iċċelebrata l-Ewwel Qrara tat-tfal fil-5.00pm fil-Knisja.

Il-Kumissjoni Festa sa torganizza Pasta Night b’riżq il-Festa nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2022. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni.

Bħalissa għaddej it-tberik tal-familji. Dawk li sal-aħħar ta’ dan ix-xahar ma jkunux irċevew nota bid-data tat-tberik u jkunu jixtiequ, jistgħu jagħmlu appuntament mal-patrijiet direttament.