Matul il-ġimgħat li ġejjin sa jkunu amministrati s-sagramenti tal-Griżma tal-Isqof, l-Ewwel Qrara u l-Ewwel Tqarbina. Il-ġenituri li għandhom tfal li waslu għal dawn is-sagramenti huma mistiedna għal-laqgħa li sa ssir fil-Knisja nhar it-Tlieta 16 ta’ Ġunju għal tal-Ewwel Tqarbina u l-Erbgħa 17 ta’ Ġunju għal tal-Griżma tal-Isqof.