Avviżi – 22 ta’ Awwissu 2021

It-Tlieta 24 ta’ Awwissu sa ssir quddiesa għat-tfal fis-7pm. Wara jkun hemm logħob organizzat miż-żgħażagħ tal-parroċċa. Dan sa jsir fil-bitħa tal-kunvent skont il-miżuri għall-ħarsien tas-saħħa. Inħeġġu lit-tfal jieħdu sehem.

Il-Ħamis 26 ta’ Awwissu ssir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm bit-tema “Sabiħ tagħti ħajtek” bis-sehem taż-żgħażagħ li bħalissa qed jagħmlu esperjenza ta’ summer camp flimkien.

Il-Ġimgħa 27 ta’ Awwissu fis-7.30pm sa ssir laqgħa fil-Knisja bit-tema “Il-valur tal-ħajja umana”. Tkun ħaġa sabiħa li flimkien nirriflettu dwar is-sbuħija u l-qdusija tal-ħajja ta’ kull bniedem.

Avviżi – 1 ta Awwissu 2021

It-Tnejn 2 ta’ Awwissu 2021 sa ssir l-Ordinazzjoni tad-Djakonat ta’ Patri Robert Calleja fil-Knisja tagħna. Inkomplu nitolbu għal aktar vokazzjonijiet għall-ħajja reliġjuża. Dawk li jixtiequ jattendu għall-quddiesa ta’ nhar it-Tnejn fis-7pm għandhom ikellmu lill-patrijiet sal-lum minħabba li l-ispazju huwa limitat ħafna u d-dħul huwa ristrett għal dawk li jkollhom bbukkjaw biss. Dawk li ma jilħqux post jistgħu jsegwu ċ-ċelebrazzjoni fuq il-paġna ta’ facebook.

Il-Ħamis 5 ta’ Awwissu ssir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja fis-7.30pm.

Avviżi – 25 ta’ Lulju 2021

It-Tnejn 26 ta’ Lulju 2021 sa ssir il-professjoni sempliċi ta’ fra Mauro Zammit fil-Knisja tagħna. Inkomplu nitolbu għal aktar vokazzjonijiet għall-ħajja reliġjuża. Dawk li jixtiequ jattendu għall-quddiesa ta’ nhar it-Tnejn fis-7pm għandhom ikellmu lill-patrijiet sal-lum minħabba li l-ispazju huwa limitat ħafna u d-dħul huwa ristrett għal dawk li jkollhom bbukkjaw biss. Dawk li ma jilħqux post jistgħu jsegwu ċ-ċelebrazzjoni fuq il-paġna ta’ facebook.

Il-Ħamis 29 ta’ Lulju, bi tħejjija għall-Ordinazzjoni Djakonali ta’ fra Robert Calleja sa ssir laqgħa qasira li fiha nifhmu aħjar il-ministeru u l-irwol tad-djaknu fil-knisja. Din il-laqgħa sa ssir fis-7.30pm fil-Knisja.