Nhar l-Erbgħa ssir il-Lectio Divina fis-6.45pm.

Nhar il-Ħamis issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.45pm.

Nhar is-Sibt 10 ta’ Frar niċċelebraw il-Festa tal-Appostlu Missierna San Pawl. Hija Festa kkmandata għalhekk il-quddies tal-Ġimgħa filgħaxija u tas-Sibt ikun bħal tal-Ħadd. Il-quddiesa tal-10am ma ssirx fil-Knisja Parrokkjali imma fil-Knisja ta’ San Pawl Milqi.

Dakinhar Heritage Malta sa torganizza żjara fis-sit arkeoloġiku ta’ San Pawl Milqi wara l-quddiesa. Min jixtieq iżur dan il-post għandu jibbukkja minn qabel ma’ Heritage Malta stess.

Il-Kummissjoni Festa qed tbiegħ il-prinjolata bħala ġbir b’riżq il-Festa. Tista’ tordna fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Festa jew għand il-membri tal-Kummissjoni Festa.