Illum l-aħħar Ħadd tax-xahar, issir il-ġabra speċjali għall-knisja u l-parroċċa. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Illum huwa Jum il-Vokazzjonijiet. Nitolbu b’mod speċjali biex il-Mulej ikompli jsejjaħ aktar żgħażagħ għall-ħajja kkonsagrata għas-servizz tal-Knisja.

Nhar il-Ġimgħa 30 ta’ April sa jkun Ordnat saċerdot P. Etienne Gilson, Franġiskan Konventwali. Din l-ordinazzjoni sa ssir fil-Knisja tax-Xewkija Għawdex u tistgħu ssegwuha fuq l-istazzjon Xejk. Dakinhar il-knisja ma tiftaħx filgħaxija.

Nhar il-Ħadd 2 ta’ Mejju, wara l-quddiesa tal-10am nistiednu lill-ġenituri ta’ dawk it-tfal li sa jirċievu l-Ewwel Tqarbina biex jibqgħu fil-knisja biex jingħataw xi tagħrif dwar il-preparazzjoni għall-Ewwel Tqarbina.