Nhar l-Erbgħa 23 ta’ Marzu fis-6.45pm inkomplu l-mixja tar-Randan permezz tas-smigħ tal-Kelma fil-Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd.

Nhar il-Ħamis 24 ta’ Marzu fis-6.45pm issir Adorazzjoni tas-Salib.

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Marzu it-tfal kollha sa jitolbu l-Via Sagra fil-5.00pm fil-Knisja minflok il-laqgħa ta’ katekeżi

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Marzu, Festa tat-Tħabbira tal-Mulej – il-Lunzjata, fis-6.45pm issir it-Talba tar-Rużarju fil-kjostru tal-kunvent.

Matul ir-Randan il-Knisja tkun miftuħa kuljum bejn il-5.00am u s-7.30am u bejn is-5.45pm u s-7.00pm. Nhar ta’ Ġimgħa tkun miftuħa wkoll bejn id-9.00am u l-11.00am. Nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa fil-5.00am u fis-5.45pm issir il-Via Sagra.

Minn nhar il-Ħadd 27 ta’ Marzu il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun kuljum fis-7.00pm.

Dawk li għadhom jixtiequ jibbukkjaw għall-quddiesa tal-Papa Franġisku fit-3 ta’ April fl-10.15am jistgħu jagħmlu dan fuq: https://papafrangisku.mt/quddiesa.