Matul ix-xhur tas-sajf, kull nhar ta’ Ħamis issir quddiesa għat-tfal fis-7pm. Wara jkollna ħin flimkien fuq iz-zuntier b’logħob u attivitajiet oħra.

Nhar ta’ Ġimgħa wara l-quddiesa tas-7pm issir Lectio Divina fil-Knisja li sservi ta’ introduzzjoni għall-Evanġelju tal-Ħadd.