Nhar il-Ħamis 8 ta’ Settembru niċċelebraw is-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija.
Il-quddies ikun fil-5.30am u fis-7.00pm.

Għal din il-ġimgħa biss mhux sa jsiru l-Lectio Divina u l-Adorazzjoni Ewkaristika.

Bħala għeluq tal-attivitajiet tas-sajf għat-tfal sa ssir quddiesa nhar il-Ġimgħa fis-
7.00pm u wara jkun hemm logħob fil-bitħa tal-kunvent bejn is-7.30 u 8.30pm għat-tfal
u wara għaż-żgħażagħ.

Dawk li jixtiequ jirreġistraw lil uliedhom għall-katekeżi fil-parroċċa għall-ewwel darba
jistgħu jagħmlu dan fis-sagristija wara l-quddies kollu tal-Ħadd 11 u 18 ta’ Settembru.
Għandhom ikunu preżenti ż-żewġ ġenituri. Il-laqgħat ta’ katekeżi jkunu nhar ta’
Ġimgħa fil-5.00pm u l-Ħadd fl-10.00am.