Avviżi – 22 ta’ Mejju 2022

It-Tnejn, 23 ta’ Mejju sa ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li sa jirċievu l-Ewwel Tqarbina fis-6.00pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

It-Tlieta, l-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jkunu qed jitolbu r-rużarju fil-kjostru tal-kunvent kull nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm.

L-Erbgħa, ssir Lectio Divina fuq is-Silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-7.30pm

Il-Ħamis, issir Adorazzjoni Ewkarisika fis-7.30pm.

Is-Sibt, 28 ta’ Mejju sa tkun iċċelebrata l-Ewwel Qrara tat-tfal fil-5.00pm fil-Knisja.

Il-Kumissjoni Festa sa torganizza Pasta Night b’riżq il-Festa nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2022. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni.

Bħalissa għaddej it-tberik tal-familji. Dawk li sal-aħħar ta’ dan ix-xahar ma jkunux irċevew nota bid-data tat-tberik u jkunu jixtiequ, jistgħu jagħmlu appuntament mal-patrijiet direttament.

Avviżi – 15 ta’ Mejju 2022

Matul ix-xahar ta’ Mejju, il-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jkunu qed jitolbu r-rużarju fil-kjostru tal-kunvent kull nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm. Kulħadd mistieden.

Nhar l-Erbgħa ssir Lectio Divina fuq is-Silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-7.30pm

Nhar il-Ħamis issir Adorazzjoni Ewkarisika fis-7.30pm.

Dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-Festa bħala reffiegħa, forċini jew fratelli għandhom iħallu isimhom fis-sagristija.

Il-Kumissjoni Festa sa torganizza Pasta Night b’riżq il-Festa nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2022. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni.

 

Bħalissa għaddej it-tberik tal-familji. Dawk li sal-aħħar ta’ dan ix-xahar ma jkunux irċevew nota bid-data tat-tberik u jkunu jixtiequ, jistgħu jagħmlu appuntament mal-patrijiet direttament.

Avviżi – 1 ta’ Mejju 2022

Matul ix-xahar ta’ Mejju il-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jkunu qed jitolbu r-rużarju fil-kjostru tal-kunvent kull nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm. Kulħadd mistieden.

Nhar l-Erbgħa 4 ta’ Mejju ssir Lectio Divina fuq is-Silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-7.30pm

Nhar il-Ħamis 5 ta’ Mejju ssir Adorazzjoni Ewkarisika fis-7.30pm.

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju sa ssir laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk li sa jirċievu s-Sagrament tal-Griżma. Din il-laqgħa sa ssir fil-Knisja fis-6.00pm. Dakinhar ir-rużarju jkun fil-kjostru tal-kunvent.

Nhar il-Ħadd 8 ta’ Mejju huwa jum l-omm u l-Knisja tiċċelebra wkoll jum il-vokazzjonijiet. Dakinhar sa jsiru għadd ta’ attivitajiet għall-familja kollha mill-10.00am ’il quddiem. Hija Ġurnata speċjali li fiha niltaqgħu biex naqsmu ħajjitna flimkien. F’ambjent sabiħ ta’ familja niskopru aktar dwar xulxin u nifhmu aħjar il-vokazzjonijiet differenti fi ħdan il-komunità nisranija. (Ara l-programm)

Tkun apprezzata kull għajnuna fil-preparazzjoni ta’ din l-attività nhar il-Ġimgħa u s-Sibt. Dawk li jistgħu joffru ftit ħin jinfurmaw lill-patrijiet.