Avviżi – 23 ta’ Ottubru 2022

 • L-Erbgħa fis-6.45pm issir il-Lectio Divina fuq is-silta tal-Evanġelju tal-Ħadd.
 • Il-Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.
 • Il-Ġimgħa 28 ta’ Ottubru ssir laqgħa ta’ diskussjoni miftuħa għal kulħadd fil-bitħa tal-kunvent fid-9.00am. F’każ li jkun il-maltemp il-laqgħa ssir fid-dar parrokkjali.
 • It-Tnejn 31 ta’ Ottubru sa ssir attività marbuta mal-festa tal-Qaddisin. Fl-4.30pm niltaqgħu fuq iz-zuntier u nitqassmu biex niġbru oġġetti tal-ikel u ħelu mid-djar li mbagħad jingħataw lil nies fil-bżonn. Wara l-quddiesa tas-6.15pm isir festin għal dawk li jkunu ħadu sehem fiċ-Ċentru Parrokkjali. Kulħadd mistieden.

 

 

 • Matul Novembru, kull nhar ta’ Ġimgħa filgħaxija ssir quddiesa b’suffraġju għall-mejtin kollha. Dawk li jixtiequ jistgħu jiktbu l-ismijiet tal-għeżież tagħhom fuq il-formoli li ssibu ħdejn il-bibien tal-Knisja u jqiegħduhom fil-qoffa quddiem l-altar. Id-donazzjonijiet li jkun hemm imorru fil-fond tal-karità tal-parroċċa.

Avviżi – 9 ta’ Ottubru 2022

It-Tnejn 10 ta’ Ottubru fis-6.45pm sa ssir Ċelebrazzjoni Marjana bit-talba tar-
Rużarju fil-kjostru tal-kunvent. Dakinhar sa jitqassam b’xejn ktieb ġdid bit-talba tar-
Rużarju lil kulħadd. Jekk tkun ix-xita din iċ-ċelebrazzjoni ssir fil-Knisja.

L-Erbgħa fis-6.45pm issir il-Lectio Divina fuq is-silta tal-Evanġelju tal-Ħadd.

Il-Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.

Il-Kummissjoni Festa sa tagħmel pastini tal-coconut u tal-lewż. Min jixtieq jista’
jordna għand il-membri tal-Kummissjoni li jkunu ħdejn il-bibien tal-Knisja wara l-
quddies.

Avviżi – 25 ta’ Settembru 2022

 • Mil-lum il-quddiesa ta’ filgħaxija tibda tkun kuljum fis-6.15pm filwaqt li l-quddiesa tal-Ħadd fl-10.00am tkun bis-sehem tat-tfal li jattendu għall-katekeżi fil-parroċċa.
 • Nhar it-Tnejn 26 ta’ Settembru sa ssir il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Kummissjoni Festa. Dawk li jixtiequ jkunu membri ta’ din il-kummissjoni għandhom jgħarrfu lill-kappillan.
 • Nhar it-Tlieta 27 ta’ Settembru sa ssir laqgħa għal-letturi u l-animaturi tal-liturġija fis-7.00pm fil-Knisja. Din hija laqgħa ta’ formazzjoni importanti ħafna u nħeġġu li l-letturi kollha jkunu preżenti.
 • Nhar l-Erbgħa fis-6.45pm issir il-Lectio Divina fuq is-silta tal-Evanġelju tal-Ħadd.
 • Nhar il-Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja. Fi tmiem il-ġimgħa li ġejja nkunu qed niċċelebraw il-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Għalhekk nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Settembru fis-6.15pm ikollna ċelebrazzjoni penitenzjali bis-sagrament tal-qrar.
 • Nhar is-Sibt 1 ta’ Ottubru nfakkru d-dħul ta’ San Franġisk fil-ħajja ta’ dejjem permezz tat-Transtu u l-Quddiesa fis-6.15pm.
 • Nhar il-Ħadd 2 ta’ Ottubru, wara l-quddiesa tal-10.00am, jkun hemm ħin ta’ attivitajiet għall-familja kollha fil-bitħa tal-kunvent. Dawn l-attivitajiet għat-tfal u l-familja jkunu marbuta mal-ambjent u l-ħolqien li fihom San Franġisk ra s-sbuħija ta’ Alla. Għal nofsinhar ikun hemm l-ikel għall-bejgħ biex inkunu nistgħu ngħaddu ħin flimkien bħala familja nisranija. Fl-4.00pm isir it-tberik tal-annimali domestiċi għand Piscopo Gardens.