Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru fil-5.30pm sa ssir laqgħa fil-Knisja. Din tkun għall-ġenituri u miftuħa għal kulħadd bi preparazzjoni għall-Milied.

Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru 2018, fl-10.30am sa jsiru l-provi tal-velja tal-Milied fil-Knisja

Mis-Sibt, 15 ta' Diċembru 2018, tibda n-novena tal-Milied fil-Knisja. Kuljum ikollna quddiesa fis-6.15pm. Fi tmiem kull quddiesa jittellgħu xi rigali għat-tfal preżenti. 

Il-Ħadd, 23 ta Diċembru 2018 - Fil-5.15pm niltaqgħu quddiem iċ-Ċentru Parrokkjali għall-Purċissjoni bil-Bambin sal-Knisja

It-Tnejn, 24 ta' Diċembru 2018 - Velja tal Milied fil-Knisja Parrokkjali ta' Burmarrad

Fil-11pm tibda l-Velja tal-Milied u l-Quddiesa ta' Nofsillejl. It-tfal li sa jieħdu sehem fir-reċta u ż-żifna jkollhom il-provi 

It-Tlieta, 25 ta' Diċembru 2018 - Christmas Breakfast

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.

Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Uffiċċju Parrokkjali

Ħinijiet tal-ftuħ:
Kull nhar ta' Erbgħa
8.30am - 11.30am
5.00pm - 6.00pm
8.00pm - 9.00pm

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com