Avviżi – 30-12-2018

Illum l-aħħar Ħadd tax-xahar issir il-ġabra speċjali għall-parroċċa.

Nhar it-Tnejn 31 ta’ Diċembru, l-aħħar jum tas-sena. Fis-6.15pm issir quddiesa ta’ Ringrazzjament lil Alla bil-kant tad-Te Deum. Il-ġabra li ssir f’din il-quddiesa tingħata lid-Dar tal-Providenza.

Nhar it-Tlieta 1 ta’ Jannar, niċċelebraw il-Festa ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Dan hu jum ta’ Festa Kmandata għalhekk il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

Il-Kappillan, il-komunità tal-patrijiet u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali jawguraw sena fis-sliem u l-ġid tal-Mulej lill-parruċċani kollha u lil dawk li jiffrekwentaw il-parroċċa tagħna.

Avviżi – 23-12-2018

Ħarġa għat-Tfal

Il-Ġimgħa, 28 ta’ Diċembru 2018 – Ikkuntattja lill-Kappillan biex tirriserva post.

Ġbir għal dawk fil-Bżonn

Fil-qfief ta’ taħt is-siġra tal-Milied jinġabru oġġetti tal-ikel għal nies fil-bżonn. Hekk inkomplu naqsmu mill-ġid li l-Mulej provdielna ma’ ħutna.