Avviżi 20 ta’ Jannar 2019

AVVIŻI

20 ta’ Jannar 2019

 

Bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar nitolbu b’mod speċjali għall-għaqda bejn l-insara. Nhar il-Ħamis 24 ta’ Jannar l-adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ts-6.15pm tkun b’din l-intenzjoni.

 

Bejn il-Ġimgħa 25 u l-Ħadd 27 ta’ Jannar ikollna jiem ta’ Kwaranturi (Ġranet ta’ Adorazzjoni Ewkaristika) fil-Knisja. Wara l-quddies ta’ filgħodu jkun espost Ġesù Sagramentat u tibqa’ għaddejja l-adorazzjoni sa qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija. Tkun ħaġa sabiħa li lkoll insibu ftit ħin biex ngħadduh fil-preżenza ta’ Ġesù.

Avviżi 6 ta’ Jannar 2019

Minn nhar it-Tlieta 8 ta’ Jannar jerġgħu jibdew il-laqgħat ta’ katekeżi għat-tfal fil-5pm. Inħeġġu lill-ġenituri jieħdu ħsieb li uliedhom jieħdu sehem fil-laqgħat u l-attivitajiet li jsiru u fil-quddiesa ta’ kull nhar ta’ Ħadd.
Nhar is-Sibt 12 ta’ Jannar sa jintwera film fid-Dar Parrokkjali fis-7pm. Wara jkun hemm diskussjoni qasira u xi ħaġa tal-ikel. Kulħadd mistieden.