Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

It-Tnejn 19 ta’ Ġunju 2017 - Quddiesa għat-Tfal

Fis-7.00pm issir il-quddiesa tal-Festa għat-Tfal. Fi tmiem il-quddiesa jingħata ċeritikfat lil dawk li rċevew l-Ewwel Tqarbina, issir il-preżentazzjoni tat-trabi u t-tfal u jkun hemm festin żgħir li għalih it-tfal huma mistiedna jġibu xi ħaġa tajba magħhom ħalli jaqsmuha mal-oħrajn.

It-Tlieta 20 ta’ Ġunju 2017 - Quddiesa għall-Miżżewġin

Fis-7.00pm issir il-quddiesa tal-Festa għall-koppji. Għaliha jkun hawn fostna membri mill-parroċċa tal-Fontana, Għawdex, li hi ġemellata mal-parroċċa tagħna.

L-Erbgħa 21, il-Ħamis 22 u l-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017 - It-Tridu

Kuljum fFis-6.30pm ikun hemm ir-Rużarju meditat, fis-7.00pm quddiesa u wara l-quddiesa titntalab il-Kurunella u titkanta l-Antifona.

Is-Sibt 24 ta’ Ġunju 2017 - Lejlet il-Festa

Fis 5.45pm ssir it-Translazzjoni Solenni miċ-Ċentru Parrokkjali. Wara, jintalab l-Ewwel Għasar Solenni u fis-7.00pm ikun hemm il-quddiesa.

Il-Ħadd 25 ta’ Ġunju 2017 - Nhar il-Festa

Quddiesa fis-6.00am, fid-9.00am it-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum, fid-9.30am quddiesa Solenni u wara jsir it-tberik tad-Dar Parrokkjali. Filgħaxija: quddiesa fis-6.00pm, fis-6.45pm Għasar Solenni bis-sehem ta’ dawk kollha li sa jieħdu sehem fil-Festa, fis-7.30pm ħruġ tal-purċissjoni u fid-dħul tal-istatwa titkanta l-antifona u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

 


Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Tlieta u Ħamis

  • Adorazzjoni Kumunitarja
  • Kull nhar ta’ Tlieta ssir l-Adorazzjoni Ewkaristika fis-skiet fil-Knisja bejn l-10 am u nofsinhar.
  • Kull nhar ta' Ħamis wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

  • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
    Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

  • Kappella tas-Sagrament
    Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
  • Festa Qalb ta' Marija 2011

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com