Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Parroċċa Burmarrad
Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija

Avviżi

Matul ix-xahar ta’ Mejju

Il-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jkunu qed jitolbu r-rużarju kull nhar ta’ Ħamis.fil-5pm fi Triq Manwel Bonnici

It-Tnejn, 15 ta' Mejju 2017 - Quddiesa tal-Funeral ta' Pawlu Bartolo

Fl-4.00pm isir il-funeral ta' Pawlu Bartolo li ħalliena fl-età ta' 88 sena. Il-quddiesa tas-7.00pm ma ssirx.

Il-Ġimgħa, 19 ta' Mejju 2017 - Laqgħa għall-ġenituri li wliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Fil-5.30pm fil-MUSEUM laqgħa għall-ġenituri li wliedhom se jagħmlu l-ewwel tqarbina.

Il-Ħadd, 21 ta’ Mejju 2017 - Katekeżi dwar sehem il-Lajċi fil-Liturġija

Fl-10am issir quddiesa fil-Knisja ta’ San  Mikiel fl-Imdawra, wara jkun hemm waqfa għall-kafè u fil-11am issir katekeżi dwar is-sehem tagħna fil-liturġija tal-Knisja. F’nofsinhar isir picnic għal dawk li jieħdu sehem (kulħadd jieħu ħsieb iġib l-ikel miegħu). Din il-laqgħa tkun tgħodd ukoll bħala formazzjoni għal-letturi u animaturi tal-liturġija. Kulħadd hu mistieden.

 


Ikklikkja biex tniżżel l-Avviżi tal-ġimgħa

Kull nhar ta' Tlieta u Ħamis

  • Adorazzjoni Kumunitarja
  • Kull nhar ta’ Tlieta ssir l-Adorazzjoni Ewkaristika fis-skiet fil-Knisja bejn l-10 am u nofsinhar.
  • Kull nhar ta' Ħamis wara l-quddiesa tas-18.15 (Xitwa) / tas-19.00 (Sajf) jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

 

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

  • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
    Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

  • Kappella tas-Sagrament
    Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
  • Festa Qalb ta' Marija 2011

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)

Il-Ħinijiet tal-Quddies tas-SAJF fil-Lokalitajiet ta' Burmarrad, San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba u x-Xemxija.


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Christrian Borg
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Tumas Calleja
Fra Pietru Quattromani

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275

Ikkuntattjana email

Kappillan - Fr Christian Borg

jew

Webmaster - Paul Gatt

jew

Kumitat Festa (Segretarju - Charlot Agius)

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room


Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com