Parroċċa Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija – Burmarrad

Merħba fis-sit tal-Parroċċa ta’ Burmarrad immexxija mill-Patrijiet Franġiskani Konventwali

Permezz ta’ dan is-sit nixtiequ nżommuk infurmat dwar dak li jkun għaddej fil-parroċċa tagħna. Nisperaw li qed inkunu ta’ servizz għalik.

Avviżi b’konnessjoni mal-Covid-19

Fil-jiem li ġejjin il-Knisja sa tkun miftuħa bejn il-5 u s-6am u bejn il-5.30pm u s-6.45pm għat-talb personali. Ma jkunx hemm Quddies jew talb ieħor komunitarju. Il-komunità tal-patrijiet, miġbura fit-talb għall-komunità parrokkjali kollha, sa tkun qed tiċċelebra l-quddiesa b’mod privat u tkun trasmessa fuq din il-paġna Parroċċa Burmarrad ta’ facebook fil-5pm.
 
Il-katekeżi tat-tfal u l-attivitajiet l-oħra kollha tal-parroċċa huma sospiżi b’effett immedjat.
 
Nitolbu lill-Mulej iberikna u jalla dan iż-żmien tar-Randan li fih aħna mitluba niċċaħħdu mir-ritmu tal-ħajja ta’ kuljum ixennaqna aktar għall-imħabba ta’ Ġesù li jgħix għal dejjem.
 

 

Ħinijiet tal-Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf) Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf) Il-Ħadd:
6.00am, 10.00am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf) Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta’ Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) u
fis-5:45pm (fis-Sajf)