Avviżi – 15 ta’ Mejju 2022

Matul ix-xahar ta’ Mejju, il-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jkunu qed jitolbu r-rużarju fil-kjostru tal-kunvent kull nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm. Kulħadd mistieden.

Nhar l-Erbgħa ssir Lectio Divina fuq is-Silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-7.30pm

Nhar il-Ħamis issir Adorazzjoni Ewkarisika fis-7.30pm.

Dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-Festa bħala reffiegħa, forċini jew fratelli għandhom iħallu isimhom fis-sagristija.

Il-Kumissjoni Festa sa torganizza Pasta Night b’riżq il-Festa nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2022. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni.

 

Bħalissa għaddej it-tberik tal-familji. Dawk li sal-aħħar ta’ dan ix-xahar ma jkunux irċevew nota bid-data tat-tberik u jkunu jixtiequ, jistgħu jagħmlu appuntament mal-patrijiet direttament.

Avviżi 17 ta’ April 2022

Il-komunità tal-patrijiet tawgura lill-parruċċani u lil dawk kollha li jiffrekwentaw din il-knisja Għid qaddis.

Nirringrazzjaw minn qalbna lil dawk kollha li matul il-ġimgħa mqaddsa għinu f’dak kollu li kien meħtieġ biex niċċelebraw kif jixraq il-festi tal-Għid.

Matul il-Ġimgħa li ġejja l-Knisja tiċċelebra l-Għid permezz tal-Ottava. Tkun ħaġa sabiħa li nieħdu sehem fil-quddiesa kuljum biex inkomplu niggustaw l-imħabba ta’ Alla għalina u nifhmu dak li rċevejna.

Minn nhar is-Sibt 23 ta’ April 2022 terġa’ tibda ssir quddiesa fil-Knisja tal-Lunzjata fis-Salina kull nhar ta’ Sibt fil-5.00pm.

Nhar il-Ħadd 24 ta’ April 2022, festa tal-Ħniena Divina, issir Adorazzjoni Ewkaristika bejn is-6.00pm u s-7.00pm

Avviżi – 13 ta’ Marzu 2022

Nhar l-Erbgħa 16 ta’ Marzu fis-6.45pm issir Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd.

Nhar il-Ħamis 17 ta’ Marzu fis-6.45pm tkun iċċelebrata l-Corda Pia li fiha nqimu l-pjagi ta’ Ġesù flimkien ma’ San Franġisk u Ommna Marija.

Matul ir-Randan il-Knisja tkun miftuħa kuljum bejn il-5.00am u s-7.30am u bejn is-5.45pm u s-7.00pm.
Nhar ta’ Ġimgħa tkun miftuħa wkoll bejn id-9.00am u l-11.00am.
Nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa fil-5.00am u fis-5.45pm issir il-Via Sagra.

Dawk li għadhom jixtiequ jagħmlu l-għotja tagħhom għan-nies li jeħtieġu l-għajnuna fl-Ukrajna jistgħu jagħmlu dan fil-kaxxa tad-donazzjonijiet ħdejn il-bieb ta’ barra.

Fetaħ il-booking għall-quddiesa li l-Papa Franġisku sa jmexxu fuq il-fosos tal-Furjana nhar il-Ħadd 3 ta’ April fl-10.15am. Hemm il-ħsieb li norganizzaw it-trasport għal dawk li jinkitbu mal-parroċċa sal-Ħadd 13 ta’ Marzu wara l-quddies. Min jixtieq jibbukkja għal rasu jista’ jimla’ l-formola fuq https://papafrangisku.mt/quddiesa. Dakinhar huwa meħtieġ ukoll is-servizz ta’ ushers għalhekk dawk li jistgħu joffru dan is-servizz għandhom jimlew il-formola fuq https://papafrangisku.mt/quddiesa.

Is-Sibt filgħaxija: Fi tmiem il-quddiesa nitolbu l-Għasar (it-talba ta’ filgħaxija tal-Knisja). Sa jitqassmulkom il-fuljetti. Lil dawk li ma jistgħux jibqgħu, nitolbuhom li joħorġu fis-skiet u ma jibqgħu eżatt quddiem il-bibien tal-Knisja biex nibqgħu f’ambjent ta’ ġabra u talb.