Avviżi -12 ta’ Ġunju 2022

  • It-Tnejn 13 ta’ Ġunju niċċelebraw il-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Fil-quddiesa tas-7pm jitbierek u jitqassam il-ħobż b’tifkira tal-imħabba lejn il-foqra li kellu Sant’Antnin. F’din il-quddiesa nikkonkludu s-sena kateketika u għalhekk nistiednu lit-tfal kollha jieħdu sehem mal-ġenituri tagħhom.

 

  • L-Erbgħa 15 ta’ Ġunju ssir Lectio Divina fuq is-Silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-7.30pm
  • Il-Ħamis 16 ta’ Ġunju l-Adorazzjoni Ewkaristika issir fis-6.30pm. Fiha nitolbu b’mod speċjali biex il-Festa Titulari li sa niċċelebraw tkun okkażjoni ta’ għaqda bejnietna u biex nikbru fil-fidi.
  • Dawk li jixtiequ joffru bukkett fjuri jew donazzjoni għall-fjuri biex tiżżejjen il-Knisja fi żmien il-Festa għandhom jagħmlu dan fis-sagristija. Dawk li jixtiequ jagħtu donazzjoni għall-ispejjeż tal-Festa fil-Knisja jistgħu jieħdu envelop minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.
  • Is-Sibt 18 ta’ Ġunju ssir siegħa Adorazzjoni Ewkaristika qabel il-quddiesa tas-7.00pm fil-Festa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes tal-Mulej.
  • Fit-8.00pm tibda Festa Familja fuq iz-Zuntier.
  • Nhar il-Ħadd 19 ta’ Ġunju fi tmiem il-quddiesa tal-10.00am nilqgħu lil Ommna Marija fil-bidu tal-Festa tagħha permezz tal-ħruġ min-niċċa.

 

  • Wara l-quddiesa tal-10.00am sa ssir laqgħa organizzattiva għal dawk kollha li sa jieħdu sehem fil-Festa (Kummissjoni Festa, Reffiegħa, Forċini, Fratelli, Helpers u l-Abbatini l-Kbar).
  • Il-quddiesa ta’ filgħaxija ta’ nhar il-Ħadd tkun fil-5.00pm u fiha tingħata l-Ewwel Tqarbina lit-tfal. Fis-6.00pm issir purċissjoni b’Ġesù Sagramentat li tgħaddi minn Misraħ Burmarrad, Triq il-Magħsar, Triq P. Wistin Magro, Triq San Pawl Milqi u Triq Burmarrad.

Avviżi – 7 ta’ Ġunju 2022

F’dan il-jum li fih niċċelebraw id-don tal-Ispirtu s-Santu lill-Knisja nitolbu b’mod speċjali għal 12-il persuna li sa jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa tagħna.

Nhar l-Erbgħa ssir Lectio Divina fuq is-Silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-7.30pm

Nhar il-Ħamis 9 ta’ Ġunju fl-4.15pm sa jsir il-funeral ta’ Giuditta Gauci. Bħala soċja tal-MUSEUM, Giuditta ddedikat il-ħajja twila tagħha għat-tagħlim tat-tfal ta’ Burmarrad. Dakinhar il-quddiesa tas-7.00pm ma ssirx.

Nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Ġunju sa ssir tindifa ġenerali tal-Knisja bi tħejjija għall-Festa Titulari mit-8.00am ’il quddiem. Kull għajnuna hija apprezzata ħafna.

Dawk li jixtiequ joffru bukkett fjuri jew donazzjoni għall-fjuri biex tiżżejjen il-Knisja fi żmien il-Festa għandhom jagħmlu dan fis-sagristija. Dawk li jixtiequ jagħtu donazzjoni għall-ispejjeż tal-Festa fil-Knisja jistgħu jieħdu envelop minn ħdejn il-bibien tal-Knisja.

(Fil-quddiesa tal-10.00am) – Minħabba li riesaq is-sajf u s-sħana qed iżżid qed naħsbu jekk din il-quddiesa għandhiex issir aktar kmieni matul Lulju u Awwissu. Nitolbukom tesprimu l-opinjoni tagħkom billi timlew kwestjonarju qasir ħafna qabel ma toħorġu mill-Knisja.

Avviżi – 22 ta’ Mejju 2022

It-Tnejn, 23 ta’ Mejju sa ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li sa jirċievu l-Ewwel Tqarbina fis-6.00pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.

It-Tlieta, l-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jkunu qed jitolbu r-rużarju fil-kjostru tal-kunvent kull nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm.

L-Erbgħa, ssir Lectio Divina fuq is-Silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-7.30pm

Il-Ħamis, issir Adorazzjoni Ewkarisika fis-7.30pm.

Is-Sibt, 28 ta’ Mejju sa tkun iċċelebrata l-Ewwel Qrara tat-tfal fil-5.00pm fil-Knisja.

Il-Kumissjoni Festa sa torganizza Pasta Night b’riżq il-Festa nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2022. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni.

Bħalissa għaddej it-tberik tal-familji. Dawk li sal-aħħar ta’ dan ix-xahar ma jkunux irċevew nota bid-data tat-tberik u jkunu jixtiequ, jistgħu jagħmlu appuntament mal-patrijiet direttament.