Avviżi – 20 ta’ Marzu 2022

Nhar l-Erbgħa 23 ta’ Marzu fis-6.45pm inkomplu l-mixja tar-Randan permezz tas-smigħ tal-Kelma fil-Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd.

Nhar il-Ħamis 24 ta’ Marzu fis-6.45pm issir Adorazzjoni tas-Salib.

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Marzu it-tfal kollha sa jitolbu l-Via Sagra fil-5.00pm fil-Knisja minflok il-laqgħa ta’ katekeżi

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Marzu, Festa tat-Tħabbira tal-Mulej – il-Lunzjata, fis-6.45pm issir it-Talba tar-Rużarju fil-kjostru tal-kunvent.

Matul ir-Randan il-Knisja tkun miftuħa kuljum bejn il-5.00am u s-7.30am u bejn is-5.45pm u s-7.00pm. Nhar ta’ Ġimgħa tkun miftuħa wkoll bejn id-9.00am u l-11.00am. Nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa fil-5.00am u fis-5.45pm issir il-Via Sagra.

Minn nhar il-Ħadd 27 ta’ Marzu il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun kuljum fis-7.00pm.

Dawk li għadhom jixtiequ jibbukkjaw għall-quddiesa tal-Papa Franġisku fit-3 ta’ April fl-10.15am jistgħu jagħmlu dan fuq: https://papafrangisku.mt/quddiesa.

Avviżi 27 ta’ Frar 2022

Nhar l-Erbgħa 2 ta’ Marzu jibda ż-żmien tar-Randan bl-Erbgħa tal-Irmied. Huwa jum ta’ sawm u astinenza. Il-Papa qiegħed jistedinna biex it-talb u s-sawm tagħna f’dan il-jum ikun sabiex jieqaf l-attakk fuq l-Ukrajna u ssaltan il-paċi. Il-quddies ikun fil-5.30am u fis-6.15pm. Nofs siegħa qabel kull quddiesa ssir il-Via Sagra. 

Ikklikkja biex tara  l-programm kollu tar-Randan u l-Għid 2022:

 

Nhar il-Ħamis 3 ta’ Marzu ssir Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.45pm.

Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan il-Knisja tkun miftuħa għat-talb fis-skiet bejn id-9am u nofsinhar. Fil-5.00am u fis-5.45pm issir il-Via Sagra.

Nhar is-Sibt 5 ta’ Marzu sa jsir Irtir bi tħejjija għar-Randan flimkien mal-parroċċi ta’ San Pawl il-Baħar u l-Qawra bejn id-9.30am u nofsinhar fil-Knisja tal-Qawra. Dawk li sa jiġu għandhom iħallu isimhom fis-sagristija sat-2 ta’ Marzu.

Nhar is-Sibt 5 ta’ Marzu filgħaxija l-Kummissjoni Festa sa torganizza Food Delivery b’risq il-Festa. Booking għand il-membri tal-Kummisjoni jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Festa.

 

Avviżi – 20 ta’ Frar 2022

Nhar l-Erbgħa 23 ta’ Frar issir Lectio Divina fuq is-silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-6.45pm.

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Frar issir laqgħa ta’ diskussjoni miftuħa għal kulħadd fid-Dar Parrokkjali fid-9.00am.

L-Adorazzjoni Ewkaristika għal din il-ġimgħa biss sa ssir nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Frar u sa tkun animata miż-żgħażagħ tal-parroċċa.

Nhar is-Sibt 5 ta’ Marzu sa jsir Irtir bi tħejjija għar-Randan flimkien mal-parroċċi ta’ San Pawl il-Baħar u l-Qawra bejn id-9.30am u nofsinhar. Dawk li sa jiġu għandhom iħallu isimhom fis-sagristija sat-2 ta’ Marzu.

Nhar is-Sibt 5 ta’ Marzu filgħaxija l-Kummissjoni Festa sa torganizza Food Delivery b’risq il-Festa. Booking għand il-membri tal-Kummisjoni jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Festa.