Avviżi 21 ta’ Frar 2021

Inkomplu l-mixja tar-Randan nhar it-Tlieta fis-6.45pm b’katekeżi fuq it-talba tal-Missierna, nhar il-Ħamis fis-6.45pm bid-devozzjoni Franġiskana tal-Corda Pia u nhar il-Ġimgħa fis-6.45pm bil-meditazzjoni fuq il-Kelma ta’ Alla. L-appuntamenti tat-Tlieta u l-Ġimgħa huma parti minn kors ta’ eżerċizzi tar-Randan li għaddej fil-parroċċa tagħna.

Kull nhar ta’ Ġimgħa l-Knisja tkun miftuħa bejn id-9am u nofsinhar għat-talb fis-skiet u nhar ta’ Sibt wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ssir it-talba ta’ filgħaxija.

Il-Kummissjoni Festa qed tilqa’ ordnijiet għall-Kwareżimal. Dawk li jixtiequ jakkwistaw dan il-ħelu jkellmu lill-membri tal-Kummissjoni.

Matul il-ġimgħa li għaddiet il-parroċċa rċeviet xi donazzjonijiet għall-orgni li nxtara. S’issa nġabru €830. Dawk li jixtiequ jkollhom sehem f’dan il-proġett jistgħu jagħtu d-donazzjoni tagħhom lill-patrijiet jew f’envelop li fuqu jkun hemm miktub li hu għal dan il-għan.

L-Erbgħa, 10 ta’ Frar – Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl

Nhar l-Erbgħa 10 ta’ Frar infakkru n-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta. Din is-sena mhux possibbli niċċelebraw il-quddiesa fil-Knisja ta’ San Pawl Milqi għalhekk il-quddies kollu tat-Tlieta filgħaxija u l-Erbgħa jsir fil-knisja parrokkjali fil-ħinijiet tal-Ħdud (6.00am, 10.00am u 6.15pm).

Avviżi 10 ta’ Jannar 2021

Matul din il-ġimgħa terġa’ tibda l-katekeżi tat-tfal fil-parroċċa. Il-ġenituri jirċievu d-dettalji permezz ta’ email. Id-dettalji jkunu wkoll fuq il-paġna ta’ Facebook Footsteps Burmarrad. Infakkru fl-importanza tal-laqgħat ta’ katekeżi u b’mod speċjali tal-quddiesa tal-Ħadd. Dawk li għal xi raġuni serja ma jkunux jistgħu jattendu għandhom jiddiskutu d-diffikultà tagħhom ma’ Fr Allister li huwa responsabbli mill-katekeżi tat-tfal jew mal-Kappillan.

Wasalna biex niċċelebraw il-50 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa tagħna. Il-programm sa jkun limitat għaċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fil-knisja bejn is-Sibt 16 u t-Tnejn 18 ta’ Jannar. Meta tgħaddi l-pandemija u jkun il-waqt isiru attivitajiet soċjali li jgħinuna niċċelebraw dan l-anniversarju bħala familja parrokkjali. Nistednukom li tieħdu sehem f’dawn il-funzjonijiet u ħin ta’ adorazzjoni li sa jsiru fil-knisja.

Matul il-ġimgħa li ġejja sa jkollna fostna wkoll il-wirja tal-Mirakli Ewkaristiċi li kien ħejja l-Beatu Carlo Acutis, żagħżugħ ta’ 15-il sena li miet fl-2006.