Avviżi 17 ta’ Novembru 2019

Il-Ħamis u l-Ġimgħa, 21 u 22 ta’ Novembru sa ssir l-Assemblea Djoċesana fiċ-ĊAK Birkirkara fis-6.30pm. Għalhekk għal din il-ġimgħa biss ma jsirx l-Adorazzjoni Ewkaristika u l-Lectio Divina.

Il-Ħadd, 24 ta’ Novembru niċċelebraw il-Festa ta’ Kristu Re. Fil-5pm isir pellegrinaġġ djoċesan minn ħdejn il-monument ta’ Kristu Re il-Furjana.

Is-Sibt, 30 ta’ Novembru sa jsir irtir bi tħejjija għall-avvent mid-9 sa nofsinhar fil-Knisja ta’ Selmun. Min jixtieq jiġi jħalli ismu fis-sagristija matul din il-ġimgħa.

Matul l-Avvent li jibda mill-Ħadd, 1 ta’ Diċembru sa jibda jkollna quddiesa fl-10am fil-parroċċa. Ma’ din il-quddiesa sa tkun marbuta attività u jingħata rigal lit-tfal preżenti kull nhar ta’ Ħadd. Il-ħinijiet tal-quddies tal-Ħadd ikunu dawn: 6am, 10am u 6.15pm.

Tnediet paġna ġdida fuq Facebook bl-isem “Footsteps Burmarrad” li hija ddedikata għall-informazzjoni dwar l-attivitajiet għat-tfal li jsiru fil-parroċċa.

Avviżi 3 ta’ Novembru 2019

Nhar il-Ħadd 3 ta’ Novembru ssir quddiesa fiċ-Ċimiterju u t-tberik tal-oqbra fl-4.00pm. F’każ ta’ maltemp il quddiesa ssir fil-Knisja ta’ Burmarrad. Fiċ-ċimiterju jkun hemm quddiesa kull nhar ta’ Erbgħa, Ġimgħa u Ħadd fil-11.30am fix-xahar ta’ Novembru.

Sa ssir laqgħa għal-letturi u l-animaturi tal-liturġija. Din tkun miftuħa għal dawk kollha li jagħtu s-servizz tagħhom fil-liturġija u għal dawk li jixtiequ jibdew ukoll. Il-laqgħa ssir darbtejn biex kulħadd ikun jista’ jagħżel l-aktar data u ħin komdi għalih. Il-laqgħat sa jsiru fid-dar parrokkjali nhar it-Tlieta 5 ta’ Novembru fis-7.30pm u l-Ħadd 10 ta’ Novembru fl-10am.

Il-Kummissjoni Festa qed torganizza Fenkata nhar is-Sibt 9 ta’ Novembru fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7.30pm. Il-biljetti jinkisbu mingħand il-membri tal-Kummissjoni.

Infakkru li nhar ta’ Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristiku u nhar ta’ Ġimgħa fis-6.45pm issir Lectio Divina fil-Knisja.

Matul ix-xahar ta’ Novembru, kull nhar ta’ Ġimgħa, il-quddiesa tas-6.15pm tkun b’suffraġju għall-mejtin għeżież tagħna. Minn ħdejn il-bibien tal-Knisja ssibu l-formoli biex jinkitbu l-ismijiet tal-mejtin li jitqiegħdu flimkien mal-offerta fil-qoffa li tinsab quddiem l-altar.

Avviżi – 14-7-2019

Matul ix-xhur tas-sajf, kull nhar ta’ Ħamis issir quddiesa għat-tfal fis-7pm. Wara jkollna ħin flimkien fuq iz-zuntier b’logħob u attivitajiet oħra.

Nhar ta’ Ġimgħa wara l-quddiesa tas-7pm issir Lectio Divina fil-Knisja li sservi ta’ introduzzjoni għall-Evanġelju tal-Ħadd.