It-Tnejn 10 ta’ Ottubru fis-6.45pm sa ssir Ċelebrazzjoni Marjana bit-talba tar-
Rużarju fil-kjostru tal-kunvent. Dakinhar sa jitqassam b’xejn ktieb ġdid bit-talba tar-
Rużarju lil kulħadd. Jekk tkun ix-xita din iċ-ċelebrazzjoni ssir fil-Knisja.

L-Erbgħa fis-6.45pm issir il-Lectio Divina fuq is-silta tal-Evanġelju tal-Ħadd.

Il-Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.

Il-Kummissjoni Festa sa tagħmel pastini tal-coconut u tal-lewż. Min jixtieq jista’
jordna għand il-membri tal-Kummissjoni li jkunu ħdejn il-bibien tal-Knisja wara l-
quddies.