Matul ix-xahar ta’ Settembru, wara l-quddies tas-Sibt u l-Ħadd issir ir-reġistrazzjoni tat-tfal li sa jibdew jattendu għall-katekeżi fil-parroċċa. It-tfal li mhumiex mgħammdin fil-parroċċa jkunu jeħtieġu ċertifikat reċenti tal-magħmudija. Dawk li kienu diġà rreġistrati fis-snin ta’ qabel m’għandhomx bżonn jerġgħu jinkitbu u sa jirċievu imejl bid-dettalji fil-jiem li ġejjin.

Infakkru li l-parteċipizzjoni fiż-żewġ laqgħat ta’ kull ġimgħa hija obbligatorja għat-tfal tas-snin kollha.​