• L-Erbgħa fis-6.45pm issir il-Lectio Divina fuq is-silta tal-Evanġelju tal-Ħadd.
  • Il-Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.
  • Il-Ġimgħa 28 ta’ Ottubru ssir laqgħa ta’ diskussjoni miftuħa għal kulħadd fil-bitħa tal-kunvent fid-9.00am. F’każ li jkun il-maltemp il-laqgħa ssir fid-dar parrokkjali.
  • It-Tnejn 31 ta’ Ottubru sa ssir attività marbuta mal-festa tal-Qaddisin. Fl-4.30pm niltaqgħu fuq iz-zuntier u nitqassmu biex niġbru oġġetti tal-ikel u ħelu mid-djar li mbagħad jingħataw lil nies fil-bżonn. Wara l-quddiesa tas-6.15pm isir festin għal dawk li jkunu ħadu sehem fiċ-Ċentru Parrokkjali. Kulħadd mistieden.

 

 

  • Matul Novembru, kull nhar ta’ Ġimgħa filgħaxija ssir quddiesa b’suffraġju għall-mejtin kollha. Dawk li jixtiequ jistgħu jiktbu l-ismijiet tal-għeżież tagħhom fuq il-formoli li ssibu ħdejn il-bibien tal-Knisja u jqiegħduhom fil-qoffa quddiem l-altar. Id-donazzjonijiet li jkun hemm imorru fil-fond tal-karità tal-parroċċa.