Kull nhar ta’ Erbgħa fis-6.45pm sa terġa’ tibda ssir Lectio Divina (Flimkien naqraw, nifhmu u nitolbu bil-Kelma ta’ Alla). Tkun ħaġa sabiħa matul iż-żmien tal-Avvent li sa nibdew nilqgħu b’mod speċjali l-Kelma ta’ Alla aħna u nistennew il-miġja ta’ Ġesù.

Kull nhar ta’ Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.

Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Novembru fid-9.00am issir laqgħa ta’ diskussjoni miftuħa għal kulħadd fid-Dar Parrokkjali.

Nhar il-Ħadd li ġej 28 ta’ Novembru nibdew iż-żmien tal-Avvent li huwa żmien ta’ stennija fil-ferħ tal-miġja ta’ Ġesù. Matul dan iż-żmien kull nhar ta’ Sibt filgħaxija nitolbu l-Għasar (it-talba ta’ filgħaxija) wara l-quddiesa tas-6.15pm. Fil-quddiesa tal-10.00am issir il-mixgħela tal-girlanda tal-Avvent.