Quddiesa tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Mqaddsa Marija:

Il-Ħadd 14 ta’ Awwissu fis-7:00pm (Quddiesa tal-Vġili)

It-Tnejn 15 ta’ Awwissu fis-6:00am, fid-9:00am u fis-7:00pm